vineri, 8 septembrie 2023

Puterea lui Cinci ~ explicatii despre codul dvs escrow fiduiciar

 

Katerina Ilinca

,,Codul numeric personal, alcătuit din 13 cifre pe structura SAALLZZJJNNNC, va fi înscris în actele de identitate, de stare civilă şi în alte acte personale”, se spunea în document.
Ce înseamnă cifrele respective?
– Sexul şi secolul
Prima cifră a CNP-ului reprezintă sexul posesorului şi secolul în care s-a născut. Bărbaţii născuţi până în anul 1999 au cifra 1, iar femeile 2. După anul 2000, bărbații au cifra 5 iar femeie 6.
AA – Anul naşterii
Următoarele două cifre din CNP reprezintă anul naşterii, ceea ce înseamnă că o persoană născută în 1976 va avea în CNP cifrele 7 şi 6.
LL – Luna naşterii
Urmează luna nașterii, de exemplu aprilie – care are cifrele 0 şi 4. Luna noiembrie are cifrele 1 si 1, decembrie 1 și 2.
ZZ – Ziua Naşterii
Următoarele cifre din CNP sunt cele ale zilei în care persoana s-a născut. Dacă ea s-a născut în 19, va avea înscrise aceste cifre. Dacă s-a născut înainte de data de 10, de exemplu în 4, în CNP vor apărea cifrele 0 şi 4.
JJ – Codul judeţului unde s-a născut persoana
După aceste date, in CNP sunt înscrise alte două cifre care reprezintă judeţul sau sectorul (pentru Bucureşti) unde persoana s-a născut sau are reşedinţa.
Fiecare judeţ din România este reprezentat cu un cod care începe de la 01, în cazul judeţului Alba, şi se termină la 52, numărul pentru judeţul Giurgiu. Cele şase sectoare ale Capitalei au şi ele câte un număr în aceste 52 de coduri.
NNN – Numărul de ordine
După codul judeţului sau al sectorului din Bucureşti, în CNP sunt înscrise trei cifre care reprezintă codul unic al persoanei. Acestea sunt din intervalul 001 – 999 care se împart birourilor de Evidenţă a Populaţiei din fiecare judeţ, respeciv sector al Capitalei, astfel încât un anumit număr din acel interval să fie alocat unei singure persoane într-o anumită zi.
C – Cifra de control
Ultima cifră din Codul Numeric Personal este cifra de control care este dată în urma unui calcul matematic folosind celelalte 12 cifre ale CNP-ului. Pentru a afla cifra de control se înmulţeşte fiecare cifră din CNP cu cea de pe aceeaşi poziţie din numărul 279146358279. Rezultatele se adună, iar suma obţinută se împarte la 11. Restul din împărţire este cifra de control. Dacă restul este 10, cifra de control este 1. Acest lucru înseamnă că cifra de control este egală cu restul. Cifra de control este cea care validează Codul Numeric Personal.

Maya Suveran

Primele doua cifre din setu de 6 cifre roșii din cnp-ul vostru reprezinta locu și județul unde este contul escrow al vostru
  

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 
Director web luxdesign28.ro Alterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryClickLink.ro