duminică, 7 februarie 2016

Noul Pamant se naste prin UMANI MULTIDIMENSIONALI


NAȘTEREA NOULUI PĂMÂNT

Mesaj de la Arcturieni.

(30 ianuarie 2016; channeler Susanne Lie)

Noi, Arccturienii, dorim să vă împărtășim că pe măsură ce v-ați apropiat de anul 2015 cât și de-a lungul acelui an, v-ați pregătit în mod mult mai serios și mai aplicat în vederea îndeplinirii misiunii cu care ați venit pe Pământ. După cum știți, și vi s-a amintit în repetate rânduri, principala voastră misiune în această viață este de a ajuta la însănătoșirea și transmutarea Gaiei într-o dimensiune superioară. Sigur, și voi aveți nevoie de această înălțare dar, concomitent, trebuie să vă edificați Noul Pământ, casa voastră din viitor.
Pentru a vă îndeplini cel mai bine această misiune, voi trebuie să procedați la inițierea și desfășurarea procesului de calibrare a chakrelor, centri voștri de forță. Pregătirea chakrelor înseamnă activarea și extinderea lor, care va conduce la obținerea unor noi abilități, pătrunderea mai profundă în noi realități, astfel încât să vă pregătiți ființa pentru a accesa dimensiunile superioare a cincia și a șasea (pentru unii, chiar mai mult).  Deocamdată, trebuie să avansați mai profund în cunoașterea și stăpânirea dimensiunii de tranziție 4D.
Sarcina prioritară în această perioadă este să eliberați orice fel de atașament care grevează asupra înaintării și purificării ființei voastre.
Aceasta înseamnă că trebuie să lucrați în așa fel încât să nu mai acordați prioritate ego-ului vostru uman, care v-a controlat mereu de-a lungul trecerii voastre prin dimensiunea inferioară, 3D. Veți ști că ați îndeplinit această cerință atunci când veți începe să vă amintiți cine sunteți voi cu adevărat și de ce v-ați hotărât (sau ați acceptat) cândva să vă încarnați pe Pământ. Un asemenea pas făcut vă va edifica perfect asupra a ceea ce înseamnă eternul moment de ACUM.
Desprinderea de ego-ul vostru uman trebuie să aibă loc cu conștiința faptului că, de a-lungul multelor voastre reîncarnări, pe Pământ sau pe alte planete existente în 3D, acest ego, care astăzi nu vă mai folosește, v-a servit și v-a pregătit, așa cum a știut el s-o facă mai bine, ca produs al unei dimensiuni inferioare, un produs perisabil și care dispare odată cu corpul vostru fizic. Pentru tot ceea ce a făcut pentru ființa voastră, mulțumiți-i și apoi, eliberați-l
Cum să vă puteți elibera de atașamente, în general, și de atașamentul pentru ego-ul vostru, în special? Există o soluție puternică și infailibilă la care puteți și trebuie să apelați: IUBIREA FĂRĂ CONDIȚII, IUBIREA NECONDIȚIONATĂ. Ne referim în primul rând la iubirea față de voi înșivă, și apoi la cea pentru orice produs al creației divine.
Ego-ul v-a învățat să fiți aroganți, îngâmfați, plini de voi și gata să vă supraestimați posibilitățile. Numai că acel mod de iubire se cheamă „narcisism” și de el trebuie să vă feriți.
Pe de altă parte, ego-ul v-a învățat să țineți capul plecat pentru ca „ să vă fie bine”, chiar dacă aceasta se făcea cu lipsă de demnitate.
Ego-ul v-a învățat să vă apostrofați și să vă „autoflagelați” pentru că nu ați făcut atât de bine cât voiați voi, sau cei care aveau așteptări de la voi.
Mulți ați trecut prin unele dintre aceste situații sau prin toate. Cu ce v-ați ales după toate aceste experiențe? Cu multă frustrare, multă nemulțumire pentru ceea ce ați făcut și pentru ceea ce sunteți ca ființă. Nemulțumirile sunt energii care nu ajută evoluției.
Care este cea mai corectă atitudine, în asemenea situații? Să le constatați, să fiți conștienți de ele și să vă propuneți ca data viitoare să „vă iasă mai bine”. Dar asta, fără autopedepsire, autoblamare ci, dimpotrivă, cu iubire și înțelegere față de voi înșivă. Singura atitudine utilă și productivă este să vă iertați pe voi înșivă, fără a considera, însă, că asta vă dă dreptul să persistați cu nonșalanță în asemenea insuccese.
Nu uitați că voi sunteți un „produs perfectibil”, o ființă evolutivă. De asta ați fost trimiși să populați lumile universului. Perfecționarea voastră atrage după sine perfecționarea sistemelor unde există sau se înființează viață.
Pe de altă parte, sufletul vostru are origine, proveniență, multidimensională, și el este foarte aproape de tot ceea ce întreprindeți, cu o condiție: să-l consultați și să fiți atenți la ceea ce vă șoptește el. Întipăriți-vă în minte că scopul existenței voastre acum și aici, pe Pământ, este să ajutați la evoluția voastră și a planetei, care are implicații favorabile asupra universului.
 
Cum poți, tu, o persoană obișnuită, să ajuți la edificarea și la stabilizarea Noului Pământ? Vom răspunde cu bucurie la această întrebare.
Voi veți ajuta la nașterea Noului Pământ, prin conectarea sinelui vostru tridimensional la Sinele vostru Multidimensional. În momentul în care sufletul vostru se contopește cu Sinele vostru Interior (Superior), ego-ul vostru uman dispare. O asemenea ființă care capătă caracteristicile ființelor multidimensionale, se va oferi însă cu bucurie să condenseze imensa conștiință universală într-un „mic vas de lut”.
De ce ați face așa ceva? De ce ați alege, pentru o perioadă, să reveniți pe Pământ din 5D, unde aveți tot dreptul să rămâneți? De ce mulți dintre voi veți alege ca în loc să navigați pe imensa navă de conștiință ridicată, să locuiți într-un mic vas, care ar putea conține numai cele mai joase frecvențe din adevărata voastră conștiință magnifică? Și, pe deasupra, această misiune va prezenta un anumit grad de dificultate (Nota C.M.: în sensul că ființele venite din dimensiuni înalte în unele cu joasă vibrație, pot rămâne prizoniere în dimensiunea joasă, ca urmare a uitării parțiale a provenienței și capacităților lor, asta însemnând că vor fi nevoite să-și reia evoluția de la acel nivel coborât). Și totuși, este de presupus că mulți veți alege această soluție. 
O dovadă concretă este faptul că mulți dintre voluntarii noștri au avut multe încarnări pe Gaia, ei revenind acolo deși plecaseră, și ar fi putut reveni în dimensiunea superioară de unde plecaseră. Motivația revenirii unor suflete evoluate pe Pământul actual are mai multe aspecte. Printre acestea ar putea fi reținute următoarele: 
-) dorința de a ajuta suflete dragi rămase pe vechiul Pământ, să se trezească și să evolueze, 
-) hotărârea unor suflete de a-și completa cunoașterea cu o anume experiență, 
-) un înalt grad de iubire care să le asigure, un important bonus în evoluția lor generală etc. 
De la un anume înalt nivel de conștiință, sufletul înțelege cât de importante sunt nu numai victoriile dar și eșecurile, și le acceptă. 
Există o dorință nestăvilită a sufletelor de a se avânta în efectuarea celor mai dificile experiențe. Poate că la nivelul actual, vă este greu să acceptați asemenea voluntariate, dar ele au rostul și importanța lor, din moment ce atât de multe suflete extrem de evoluate aleg experiența în trup pe Pământ.
Voi, dragii noștri curajoși, v-ați oferit să descindeți într-o viață care vă oferă puține satisfacții, căci ați ales să veniți pe o planetă aflată în plină criză. Ați venit cu inimile deschise, cu mult curaj și dăruire pentru o cauză pe care mulți ar considera-o că nu este a voastră. Și totuși, voi ați știut că TOTUL UNA ESTE. Și datorită vouă, iubita și chinuita Gaia se vindecă. Când Gaia se va vindeca complect, Pământul, corpul ei material, va fi, de asemenea, vindecat. Și toate acestea se obțin numai prin iubire necondiționată.
Dragi voluntari, angajați în vindecarea Pământului, voi știți că nu întâmplător anul 2016 a fost decretat ANUL IUBIRII NECONDIȚIONATE. 
Perioada aceasta care a început vă va ridica în conștiință pe toți care ați ales să evoluați. Vă veți înscrie pe o nouă octavă, superioară, a evoluției umane și planetare. 

SURSA: http://suzanneliephd.blogspot.com   
Multumim pt Traducere Const. Mihăilescu

vineri, 5 februarie 2016

Oferte noi pentru planeta

Un mare eveniment istoric pentru planeta Pământ. Revoluţia uluitoare a tehnologiei geniale Keshe

Conferinţa de prezentare a tehnologiei Magrav Fundaţiei Keshe a avut loc pe 16 octombrie 2015 la Roma şi s-a desfăşurat între orele 20:00 şi 23:00 (ora locală), fiind transmisă live online pe YouTube. Acest eveniment istoric a fost însă complet trecut cu vederea de mass-media. Oare de ce? Veţi vedea în articol...
Mehran Keshe a subliniat pe tot parcursul prezentării şi a sesiunii de întrebări şi răspunsuri de la finalul acesteia, că tehnologia Magrav este dezvoltată cu scopul de a permite umanităţii să călătorească în spaţiul cosmic, fără a depinde de combustibili. Tehnologia se numeşte Magrav de la efectul combinat al gravitaţiei şi magnetismului.
În această conferinţă, Mehran Keshe a prezentat şi explicat câteva din aplicaţiile concrete ale tehnologiei Magrav, subliniind că acestea nu sunt decât „efecte colateraleˮ ale Magrav. Să le enumerăm: generarea de electricitate direct utilizabilă pentru funcţionarea aparatelor electrice şi de iluminat, a dispozitivelor medicinale pentru restabilirea echilibrului energetic al organismului uman etc.

De notat că, deşi au fost trimise din timp (cu mai multe luni în urmă) invitaţii oficiale tuturor ambasadelor din Roma, la această conferinţă şi-au confirmat participarea numai 15 ambasade, însă au fost prezente 25 (majoritatea ţări sărace – din Lumea a treia). Se pare că Occidentul a decis să ignore complet actul de bunăvoinţă al acestui genial fizician…
Toţi reprezentanţii ambasadelor prezenţi la conferinţă au primit, pentru edificare şi studiu direct, câte o cutie ce include un mini-generator de energie electrică şi un kit complet pentru replicarea de materie (generarea „din aerˮ a oricărui material).
Totodată Mehran Keshe a explicat de ce preţul unui generator electric este actualmente de 800 euro, când costurile de producţie sunt de numai 200 euro: din cei 600 euro profit, el a oferit guvernelor acceptante o parte de 200 euro pentru acoperirea costurilor cu reeducarea şi conversia profesională a naţiunilor lor, pentru a trece de la actualele tehnologii învechite şi care vor deveni inutile, la cele de dezvoltare a tehnologiilor Magrav ce vor fi folosite în transport, energie, sănătate, alimentație etc., iar cu restul de 400 euro Fundaţia Keshe va putea să producă încă două generatoare Free Energy. 
Mehran Keshe a subliniat însă că preţul de 800 euro este destinat exclusiv naţiunilor care-şi pot permite aşa ceva, referindu-se la Occident şi ţările bogate, în schimb el va oferi ţărilor din Lumea a treia (ţările sărace) generatoarele la preţul de fabricaţie. Practic, de pe urma acestui mod de repartizare a costurilor vor beneficia atât ţările bogate cât şi cele sărace. A făcut şi o glumă spunând că în unele cercuri este denumit „Robin Hood cel nuclearˮ (referindu-se la studiile sale din domeniul fizicii nucleare).
Prin implementarea acestei tehnologii nu mai există motiv de război
Mehran Keshe a subliniat că va oferi aceste tehnologii ţărilor care acceptă să semneze un tratat de pace. Arătând că nu există niciun motiv de continuare a vreunui război (din moment ce toată lumea va avea tot ce este necesar în urma implementării şi dezvoltării acestor tehnologii Magrav), el a reamintit planul de pace al Fundaţiei, care a început anul trecut şi care are scopul de a menţine în conştiinţa oamenilor alternativa păcii:
Este bine să începem cu paşi mici, pentru ca fiecare om să dispună de timp, să reflecteze şi să se gândească la paceˮ:
- în iunie 2015 a fost prima zi de pace pe 21;
- în următoarele două luni, data a fost tot 21 (iulie şi august);
- în septembrie, octombrie şi noiembrie, s-au stabilit două zile de pace, pe 21 şi 22 în fiecare lună;
- în decembrie 2015, ianuarie şi februarie 2016 vor fi trei zile de pace, din 21 până pe 23 ale lunii;
- pentru martie, aprilie şi mai 2016 vor fi şapte zile de pace (21-27);
- pentru iunie, iulie şi august 2016 vor fi 10 zile în fiecare lună (începând cu 21 ale lunii);
- pentru septembrie, octombrie şi decembrie din 2016, vom avea 21 de zile de pace (începând cu 21 ale lunii);
Apoi vom solicita şi impune pacea mondială pe termen nedefinit (permanent)ˮ, subliniază Mehran.
Predomină frica de a nu pierde controlul manipulativ asupra popoarelor

Mehran Keshe a arătat că, în multe filiale ale Fundaţiei Keshe din lumea întreagă (care desfăşoară experimente independente), au fost obţinute rezultate remarcabile atât în dezvoltarea antigravitaţiei (desigur, la nivel experimental) cât şi în domeniul sănătăţii. De notat că Mehran Keshe a afirmat în această conferinţă, în mod public, că guvernelor le este frică de această tehnologie, deoarece se tem să piardă controlul asupra popoarelor.
O scurtă prezentare a tehnologiei, bazelor teoretice şi aplicaţiilor Magrav este disponibilă în următorul material VIDEO (subtitrare în română – simbolul rotiţa dinţată/alegeţi subtitles/alegeţi romanian):
Tehnologia Keshe se anunţă absolut revoluţionară şi ea pare să aibă cu uşurinţă potenţialul de a restructura complet toate domeniile vieţii economice, politice, sociale sau militare. Tocmai de aceea nici nu ne mai mirăm prea mult că în mass-media internaţională informaţiile despre această organizaţie sunt aproape cu desăvârşire absente.
Pe site-ul yogaesoteric am publicat un amplu articol despre uimitoarea tehnologie Keshe, din care sintetizăm în continuare informațiile cele mai importante. (Articolul integral poate fi citit aici: Tehnologia Keshe – o posibilă cale de a revoluţiona umanitatea IIIIII.)
Realizări în domeniul transportului
Printre cele mai importante aplicaţii, ar fi de menţionat cele din domeniul transporturilor, în care, prin intermediul reactoarelor plasmatice, se creează capacitatea de levitaţie şi mişcare ultra-rapidă a vehiculelor şi aeronavelor, indiferent de greutatea lor.
Realizări în domeniul sănătăţii
În domeniul sănătăţii, se afirmă că metodele Keshe operează direct cu structurile plasmatice şi atomice ale trupului uman, reuşindu-se refacerea stării de sănătate pentru orice tip de boală sau tulburare.
Hrană abundentă şi materiale „la discreţieˮ
De asemenea, printre multe altele, sistemele Keshe pot genera apă curată în orice zonă de pe glob sau pot crea câmpuri plasmatice din care apoi să fie materializat orice element chimic.
Fundaţia Keshe anunţă că metodele tehnologiei sale au fost deja testate şi că ele funcţionează.
Fizicianul şi inginerul iranian Mehran Keshe a lucrat mai bine de două decenii pentru a înregistra patente în toată lumea, astfel încât, atunci când noua tehnologie va fi oferită pe piaţă, să nu fie nevoie de sume colosale pentru a putea fi folosită. Intenţia de bază a membrilor fundaţiei este ca noua tehnologie să fie oferită în mod caritabil tuturor oamenilor de pe această planetă.
Interesele companiilor multinaţionale ce deţin monopolul se opun acestor dezvăluiri.
După cum era însă din păcate de aşteptat, problema majoră care a apărut în toată această situaţie (atât de aducătoare de speranţă pentru populaţie) este că inovaţiile cu totul extraordinare propuse de Fundaţia Keshe se lovesc de interesele marilor companii şi ale structurilor de putere existente la ora actuală. Aceste structuri doresc cu disperare să-şi păstreze status quo-ul prezent prin care îşi asigură dominaţia mondială şi din acest motiv sunt gata să distrugă fără milă pe oricine le-ar ameninţa poziţia. Este, din această perspectivă, cu totul naiv să credem că cei care controlează în prezent lumea doresc ca masele de oameni să aibă de-acum la dispoziţie energie gratuită şi să nu mai poată fi condiţionaţi (controlaţi) prin taxe, impozite şi necesităţi de tot felul.
Tocmai de aceea, punerea la dispoziţia umanităţii a acestor descoperiri este mult mai complicată decât ar putea să pară la prima vedere. Mulţi se aşteaptă să vadă dovezile de eficienţă ale tehnologiei Keshe la programele televizate de ştiri sau pe internet, ori în demonstraţii publice, dar nu se întreabă ce consecinţe ar avea aceste demonstraţii.
Dacă ne vom gândi mai atent, vom înţelege că situaţia trebuie rezolvată cu o mare prudenţă şi înţelepciune. Impunerea acestei tehnologii printr-o rivalitate arogantă faţă de sistemele convenţionale nu doar că ar crea uriaşe tensiuni sociale care ar degenera rapid în războaie, dar ar crea şi riscul scăpării de sub control a noii tehnologii şi al folosirii ei în scopuri distructive.
Keshe oferă guvernelor şansa de a coordona o tranziţie gradată, ordonată la noile tehnologii. Din aceste motive, chiar dacă pentru unii este destul de greu de înţeles, calea pe care Fundaţia Keshe o urmează pentru a evita haosul social este aceea a cooperării cu toate guvernele care acceptă să implementeze această tehnologie în mod paşnic pentru naţiunile lor. Este util să ştim că M. Keshe face în mod frecvent următoarea recomandare: „Sfatul meu pentru oameni este foarte simplu: nu acţionaţi împotriva guvernelor voastre. Tehnologia pe care noi o oferim este aici pentru a sprijini guvernele în trecerea gradată către un alt nivel net superiorˮ.
Guvernele rămân mai departe autorităţile recunoscute
M. T. Keshe a declarat că nu doreşte să submineze autoritatea guvernelor, pentru că este indispensabil ca acestea să-şi folosească pârghiile de care dispun şi să implementeze noua tehnologie în mod oficial. În acest scop, savantul iranian a hotărât să nu ofere cheile operative principale şi dispozitivele efective în mod liber, ci numai cu aprobarea şi protecţia autorităţilor. Deşi calea colaborării cu autorităţile este singura opţiune viabilă pe care Fundaţia Keshe o ia în considerare, această colaborare este de o dificultate pe care puţini şi-o imaginează.
Pentru a fi totuşi sigur că implementarea noii tehnologii va avea loc, Mehran Keshe deja a răspândit principiile de bază ale acesteia prin zeci de conferinţe ţinute în marile oraşe ale lumii, prin zeci de interviuri online şi prin numeroase work-shop-uri. Aceasta face ca acum noua tehnologie Keshe să fie aproape imposibil de suprimat.
Chiar dacă – aşa cum a fost de multe ori ameninţat – fondatorul Fundaţiei Keshe ar fi asasinat, tehnologia oferită de el va rămâne. Datorită promisiunii de a colabora nemijlocit cu guvernele tuturor naţiunilor, pe site-ul Fundaţiei Keshe nu au putut fi încă prezentate rezultatele principale, extraordinare, ale noii tehnologii. Sunt prezentate doar o serie de rezultate experimentale oarecum secundare atât din domeniul fizicii, cât şi din domeniul medical.
Acestea dovedesc totuşi că metodele Keshe funcţionează. Cu privire la dovezile şi experimentele principale, membrii Fundaţiei Keshe au declarat categoric că au multiple înregistrări video (de exemplu, cu sisteme de zbor operaţionale, capabile să realizeze deplasări extrem de rapide pe verticală sau lateral), dar că deocamdată nu pot să le facă publice. 
De altfel este de remarcat că M. T. Keshe a dorit de mai multe ori să prezinte public rezultate foarte concrete ale tehnologiilor sale, dar a fost de fiecare dată în mod prompt blocat de către diferiţi agenţi guvernamentali.
Bineînţeles, lipsa expunerii publice a rezultatelor principale creează numeroase suspiciuni. Unii afirmă că toată această organizaţie nu este decât o farsă de care se lasă amăgiţi doar cei mult prea creduli. Merită totuşi să observăm că, dacă ar fi fost aşa, atunci este foarte puţin probabil că savantul iranian Mehran Keshe ar mai fi fost urmărit şi supravegheat permanent de către serviciile secrete din mai multe ţări (casa sa este păzită continuu de agenţi, iar familia sa este urmărită peste tot).
Dacă Keshe nu ar fi decât un lunatic, atunci este puţin probabil că ar mai fi fost arestat, că ar mai fi fost supus la nenumărate presiuni de către agenţi guvernamentali şi – mai grav – că ar mai fi existat atâtea tentative de asasinat la adresa sa. Dacă toate acestea nu ar fi decât o farsă, atunci ar fi fost de asemenea foarte puţin probabil ca mai mulţi membri ai Fundaţiei Keshe să fi fost ameninţaţi la rândul lor cu moartea, iar site-ul organizaţiei să fi fost atacat şi blocat atât de intensiv.
Cu privire la toate acestea, fizicianul iranian spunea: „Multă lume nu înţelege prin ce trece un om de ştiinţă în asemenea situaţii. Ştim ce i s-a întâmplat lui Tesla sau altor savanţi. Noi vrem să rămânem în viaţăˮ.
Un incident semnificativ cu drona americană
O confirmare deosebit de concretă a impactului real pe care tehnologia Keshe deja a început să-l imprime pe plan internaţional a avut loc la sfârşitul anului 2011. În data de 4 decembrie 2011, numeroase televiziuni ale lumii au dat publicităţii faptul că o navă-spion militară (dronă) americană, folosind o tehnologie high-tech de ultimă generaţie, a fost capturată de forţele militare iraniene.
Televiziunile iraniene au difuzat imagini detaliate cu nava de spionaj, care era complet nevătămată. Incidentul a pus administraţia SUA într-o postură foarte delicată, din două motive. În primul rând pentru că asemenea acţiuni de spionaj se plasează împotriva tuturor legilor şi regulamentelor internaţionale, fiind asimilate ca acte de război. În al doilea rând, situaţia concretă a dovedit că cele mai performante şi mai secrete nave high-tech americane nu sunt decât simple jucării faţă de tehnologia iraniană.
Această umilitoare constatare a lovit foarte puternic în orgoliul american de „cea mai puternică naţiune a globuluiˮ, deşi bineînţeles că mass-media occidentală s-a grăbit să minimalizeze cât mai mult incidentul.
Faptul că totuşi lucrurile s-au petrecut exact aşa a fost confirmat de nimeni altul decât preşedintele SUA, Barack Obama. Acesta a apărut public la postul de televiziune CBS News în ipostaza jenantă de a recunoaşte că a cerut iranienilor să dea drona înapoi (ceea ce de altfel iranienii au refuzat).
Este important să evidenţiem că, deşi acea dronă se deplasa la o înălţime de 20 000 de picioare (aproximativ 6 kilometri), iranienii au capturat-o fără să-i producă nicio zgârietură! Aceasta exclude ipoteza că nava s-ar fi putut prăbuşi întâmplător (şi să fie apoi găsită de iranieni) sau că ar fi fost lovită de un proiectil, ori că ar fi fost defectată prin operaţiuni de interferenţă tip hackering. În toate aceste cazuri aparatul ar fi suferit distrugeri majore în urma prăbuşirii. De asemenea, drona era monitorizată de la distanţă de agenţi CIA prin intermediul a opt sateliţi. Era exclus ca ea să se fi rătăcit şi să ajungă în teritoriul iranian dintr-o eroare.
În plus, drona era prevăzută cu un sistem de autodistrugere în cazul în care ar fi fost capturată. De fapt, americanii erau absolut siguri că datorită tehnologiei high-tech de ultimă generaţie pe care o considerau imbatabilă, nava lor spion nici măcar nu putea fi detectată de iranieni. Şi totuşi, drona a fost detectată şi capturată din zbor de către iranieni şi apoi adusă intactă la sol. În aceste condiţii apare următoarea întrebare foarte bulversantă: „Ce tehnologie a reuşit să realizeze o asemenea performanţă?ˮ Și „De unde au avut iranienii asemenea disponibilităţi atât de avansate?ˮ.
Specialiştii au evaluat că o asemenea tehnologie a implicat o navă ce poate dezvolta o viteză uriaşă, ce are totală invizibilitate faţă de radare, a dovedit capacitatea de a bloca fluxul de date ce venea de la sateliţi pentru a ghida drona, precum şi posibilitatea de a genera o undă tractoare! Acesta este punctul în care în tabloul de ansamblu lucrurile se conexează perfect cu apariţia tehnologiei Keshe.
Nu este un secret că Mehran Keshe a oferit în anul 2008 tehnologia sa guvernului iranian, tocmai pentru ca Iranul să se poată apăra şi să rămână o ţară liberă. De altfel membrii Fundaţiei Keshe recunosc că exact tehnologia lor a stat la baza capturării navei americane. Mai mult, ei avertizează forţele militare americane că, dacă ar trimite cele mai avansate prototipuri de avioane de vânătoare pentru a ataca Iranul, atunci acestea vor fi transformate cu cea mai mare uşurinţă (prin declanşarea unor câmpuri magnetice şi gravitaţionale foarte puternice) în simple mormane de fiare vechi. Membrii Fundaţiei Keshe ţin însă să sublinieze că nu vor folosi niciodată această tehnologie pentru a ataca, ci doar pentru a menţine un climat de pace şi securitate.
Mult dincolo de stadiul discuţiilor şi tratativelor, tehnologia Keshe pune într-un mod foarte concret bazele instituirii unui climat de pace mondială, pentru că, prin adoptarea acestor sisteme, orice naţiune poate avea posibilitatea de a trimite efectiv înapoi la destinatar eventualele rachete nucleare distrugătoare. Acest program este denumit „Return to the senderˮ. Prin acest program sistemele Keshe nu doar că pot capta din zbor rachetele insurgente (care conform tehnologiei curente au o viteză de aproximativ 2-3 Mach), dar sunt capabile să identifice imediat de unde au fost trimise şi să le returneze cu viteze chiar mult mai mari decât cele cu care au fost expediate iniţial (este vorba de viteze de retur estimate la 35-40 Mach). Mehran Keshe mărturisea cu o tristă ironie: „Mă întreb cine doreşte să testeze asta prima datăˮ.
Să observăm acum un alt lucru foarte semnificativ. Deşi – conform numeroaselor declaraţii prezentate în mass-media – SUA erau într-adevăr pe punctul de a ataca Iranul la sfârşitul anului 2011, americanii s-au abţinut totuşi să mai facă aceasta!
Revenind la incidentul legat de capturarea dronei, reacţia administraţiei americane a fost că, în data de 23 aprilie 2012, Casa Albă a emis un decret prin care preşedintele Barack Obama declara că tehnologia informatică iraniană este cea mai distructivă tehnologie creată vreodată de om şi că orice persoane care au legătură cu aceasta nu mai au autorizaţia de a pătrunde în spaţiul SUA. Dincolo de aceste declaraţii oficiale, decretul Casei Albe arăta că administraţia americană a devenit pe deplin conştientă de potenţialul militar al tehnologiei iraniene şi încerca să izoleze Iranul pe plan internaţional, aplicând asupra acestei ţări obişnuitul pretext „teroristˮ. Contrar obiceiurilor sale rele din acest gen de situaţii, SUA nu au mai deranjat totuşi Iranul, ceea ce confirmă indirect puterea obiectivă a tehnologiei Keshe.
O realitate uluitoare despre structura Universului
Cercetările lui Mehran Tavakoli Keshe au pornit de la efortul de a înţelege cum este posibil ca mişcarea tuturor planetelor, stelelor, galaxiilor şi a celorlalte structuri din Univers să se autoîntreţină timp de miliarde de ani. După aproape 20 de ani de studii, el a elaborat un nou model teoretic despre natura gravitaţiei şi a celorlalte forţe fundamentale din Univers. Unul dintre principiile fundamentale ale teoriei sale este acela că orice entitate din Univers – fie ea un atom, o planetă, o stea sau o galaxie – are gravitaţie şi un câmp magnetic. Acestea două (gravitaţia şi magnetismul) formează un sistem unitar.
Gravitaţia este atracţia, iar magnetismul este repulsia. De asemenea, fizicianul iranian afirmă că ceea ce produce efectele gravitaţionale ale planetelor, stelelor, precum şi dinamica de la nivelul atomilor este interacţiunea a două câmpuri magnetice care sunt produse de nucleele acestor corpuri. În cazul Pământului, de exemplu, teoria oficială acceptată în prezent descrie existenţa doar a unui singur câmp magnetic generat de nucleul planetei. În studiile sale, Keshe a ajuns totuşi la concluzia că există un dublu-câmp magnetic emanat de nucleul Pământului şi că tocmai interacţiunea continuă dintre aceste două câmpuri interioare generează apariţia gravitaţiei şi a magnetismului planetar.
Mehran Keshe arată că partea cea mai interioară a nucleului Pământului conține hidrogen şi alte câteva elemente care intră în anumite reacţii de fuziune plasmatică nucleară. Curenţii care se creează în acest proces generează un câmp magnetic de bază, care este suprapus peste câmpul magnetic (deja cunoscut) al nucleului. Teoria lui Keshe arată că atunci când două câmpuri magnetice de intensităţi similare interacţionează, ele devin „înlănţuiteˮ într-o sferă dinamică mai mare, iar când asemenea sfere dinamice interacţionează între ele, se produc câmpuri magnetice şi gravitaţionale.
Fiecare câmp magnetic conţine componente plasmatice ale celor trei tipuri de bază ale materiei: materie, antimaterie şi materie neagră. Interacţiunea dintre aceste trei forme de materie se regăseşte sub forma unui sistem mai mare de integrare dinamică, numit de Keshe „Plasma iniţială fundamentalăˮ sau „Neutronˮ. Din neutron se disociază atomul (cu componentele sale – protonul şi electronul), procesul fiind însoţit de eliberarea unor mici fragmente de câmp magnetic sub formă de energie sau lumină.
Aspectul practic fundamental care a condus la crearea tehnologiei Keshe este bazat pe dinamica plasmei încărcate electric care devine sursă a câmpurilor magnetice şi gravitaţionale. Inginerul iranian Mehran Keshe a anunţat că, pe baza noii înţelegeri a creării gravitaţiei şi a câmpurilor magnetice, a reuşit să reproducă tipul de sisteme care se autoalimentează în mod natural.
Un revoluţionar reactor cu plasmă
El a construit un reactor plasmatic care reproduce fenomenele ce au loc în nucleul Pământului. Acest tip de reactor (care are cam 15-20 de cm în diametru) are capacitatea să-şi creeze propriile câmpuri magnetice şi gravitaţionale şi nu necesită combustibili convenţionali (fosili), funcţionând doar pe baza unei anumite utilizări a hidrogenului (care este cel mai răspândit element din Univers). Au fost realizate numeroase teste cu reactoare plasmatice simple sau chiar cu banale sticle de plastic de Coca-Cola.
Un experiment foarte simplu care evidenţiază producerea unei forme de energie electrică din plasmă, într-o sticlă de Coca-Cola a fost realizat de M.T. Keshe în anul 2007. Cercetările şi experimentele realizate au demonstrat în mod clar că acest tip de tehnologie este fezabilă şi de încredere şi că energia şi materia pot fi generate ieftin şi curat (fără poluare), într-un mod extrem de performant, care a fost până acum total necunoscut ştiinţei oficiale. Au fost îndosariate patente pentru sute de aplicaţii ale acestei tehnologii, cum ar fi generatoare supereficiente de energie, sisteme antigravitaţie, purificarea mediului ambiant, nanotehnologia, multiple aplicaţii în domeniul medical etc. Una dintre aplicaţii este un generator care, prin intermediul rotaţiei unui câmp de plasmă magnetizată într-o bobină de sârmă de cupru, are capacitatea să inducă un curent de electroni prin acea bobină care poate genera astfel energie electrică oriunde în Univers, în orice moment.
Mehran Keshe a explicat că întocmai cum electronii se rotesc în mod natural în interiorul atomilor, la fel se roteşte şi miezul generatorului său în virtutea legilor naturii. Rezultatele experimentale obţinute de M. Keshe arată că s-a reuşit ca, prin modificarea câmpurilor magnetice şi gravitaţionale ale elementelor, acestea să poată fi trecute dintr-o stare de agregare în alta la temperatura şi presiunea camerei (adică în condiţiile obişnuie de mediu). În mod obişnuit, trecerea materiei dintr-o stare în alta se face prin modificarea temperaturii sau presiunii.
Mehran Keshe a extras prin noile metode, direct din aer, gaze, precum dioxid de carbon (CO2) sau metan (CH4) şi a reuşit să le menţină sub formă de nanoparticule în stare lichidă, de gel sau pudră. Deşi poate să pară de necrezut, există rezultate foarte concrete care arată că, prin reproducerea anumitor condiţii plasmatice în reactoare de tip Keshe, pot fi produse orice fel de materiale, oriunde în spaţiu. Se creează mai întâi plasma (starea de plasmă) – să zicem – a cuprului din câmpul magnetic al Universului şi apoi acea plasmă poate fi convertită în materie. La fel se poate proceda pentru a produce aur, diamante, mercur, sau orice alt element pe frecvenţa căruia sunt acordate câmpurile generatorului. Este util să amintim că plasma este cea de-a patra stare de agregare a materiei, celelalte trei fiind cea solidă, lichidă şi cea gazoasă. Plasma este starea principală a materiei din care sunt constituite stelele, ceea ce înseamnă că aceasta este starea preponderentă a materiei din întregul Univers.
Vindecarea prin intermediul unei energii noi a tuturor bolilor
Aplicaţii deosebit de eficiente au fost realizate în domeniul vindecării diferitelor tipuri de boli. Aspectul esenţial e că metodele Keshe operează direct la nivelul structurilor plasmatice şi atomice ale trupului uman. Odată ce o boală este diagnosticată, reactorul plasmatic este calibrat pe configuraţia şi frecvenţa necesară a organului afectat.
Sistemul poate stimula organismul prin intermediul câmpurilor energetice în direcţia inversării unor procese maladive sau pentru deschiderea unor blocaje, pentru a dizolva ̸resorbi anumite structuri materiale (inflamaţii, pietre, nisip, polipi, celule canceroase) sau pentru a stimula creşterea unor zone afectate. În acest mod celule afectate sau deteriorate ale organelor pot fi aduse înapoi la starea de sănătate.
Câmpurile energetice care acţionează la nivel informaţional sunt resetate permanent, iar informaţiile eronate din organism sunt complet şterse şi înlocuite cu informaţiile corecte. Procedura nu presupune pastile, injecţii şi nici efecte secundare, precum în cazul medicinii actuale. Testarea pe mulţi voluntari (care epuizaseră toate opţiunile de tratament convenţionale!) a demonstrat în mod clar că rezultatele sunt certe. Într-un mod deschis şi sugestiv, membrii Fundaţiei Keshe ne transmit: „Tot ceea ce vă prezentăm poate părea mult prea frumos ca să fie adevărat. Dar cu toate acestea este vorba despre nişte fapteˮ.
Distribuie şi tu această nouă informaţie şi astfel poţi ajuta la eliberarea umanităţii
După cum este specificat şi în videoclipul promoţional al fundaţiei, pentru a ajuta la implementarea noilor sisteme este util ca toţi cei interesaţi să distribuie informaţiile despre aceste perspective revoluţionare, să caute să se informeze cât mai bine în continuare şi chiar să solicite guvernelor lor informaţii oficiale despre tehnologia Keshe.
Iată opinia lui Mehran Keshe cu privire la ce va urma în viitorul apropiat: „Aplicarea noii tehnologii pe scena mondială este necesar să fie decisă acum de către guverne. Însă guvernele marilor ţări trebuie să înveţe să ofere şi să ajute şi nu să jefuiască aşa cum au făcut aceasta timp de secoleˮ.
 yogaesoteric, 31 ianuarie 2016 
 
Director web luxdesign28.ro Alterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryClickLink.ro