vineri, 14 iunie 2024

Puterea lui Cinci ~ educatia Natiei 94

 
FURTUNA CARE A AVUT LOC IN ROMÂNIA PE 13 IUNIE 2024 NU A FOST NATURALĂ...A FOST PROVOCATĂ DE DEEP STATE...NU DOAR ROMÂNIA A FOST VIZATĂ.. GERMANIA, SUA, ITALIA,SPANIA,ETC....

IN PEPSI ȘI COLA A FOST GĂSITĂ NANOTEHNOLOGIE...IN TOATE TIPURILE DE BĂUTURI DE LA PEPSI ȘI COLA

 
Şahhh şi Mattt 🔔♟️⚜️
🐸
❌🔥Bursa din Moscova oprește tranzacționarea în dolari și euro🔥❌
🐸
Du-te în :
🐸
🇧🇷 B 🇷🇺 R 🇮🇳 I 🇨🇳 C 🇿🇦 S
🐸
Elitele globaliste în genunchi 😊
IN ROMANIA AU AVUT LOC CELE MAI MARI FRAUDE LA VOTUL DE PE 9 IUNIE 2024....PESTE 1 MILION DE VOTURI AU FOST ANULATE....

JURĂMÂNTUL PĂGÂN AL VIITORILOR
UCIDEM/MEDICU:
JUR CĂ NU VOI VORBI DESPRE CEEA CE NU TREBUIE DESTĂINUIT......
  

REACTIVAREA PORȚILOR COSMO-TELURICE
🚨🚨🔥☀ 10.6/2024 : Coloană cosmo-telurică uriașă în Nunavik, Quebec, Canada…
Se observă fulgerele care arată în această coborâre Prezența Focului Celest....
Cei care trăiesc în corpul lor creșterea energiilor Gaiei și coborârea și Botezul Focului Celest pot înțelege această manifestare și relație... reunificarea...
Porţi care erau adormite se deschid în mantaua pământului pentru schimburi și acordări energetice armonice între Cer și Pământ..... Același lucru se produce şi în Om…
💥 Acest fenomen poate fi văzut ca o reactivare a Porților cosmo-telurice... El arată că în aceste regiuni există o joncțiune a energiilor cosmice și a energiilor telurice din miezul cristalin al Pământului cu Alcyone...
Această coloană care apare este atât o Poartă de intrare, cât și o Poartă de ieșire și deci de eliberare a energiilor. Cercurile din lanuri numite crop circles, au aceeași funcție care este legată de o undă de formă generată de "desenele" geometrice. Apare atunci o vibrație particulară adusă pe pământ, ea atinge lumea fractală...!!! traversează materia. Crop circles sunt realizate în mare parte de navele Arcturienilor...
🦋🌍
Această coloană este o Poartă care se deschide în mantaua terestră și care face posibilă descărcarea tensiunilor din mantaua terestră datorate radiațiilor miezului cristalin al Pământului, care prin intensificarea lor creează forțe de tensiuni și expansiuni asupra scoarței terestre...
Coborârea Luminii conduce la reluarea circulației energiilor Adamantine prin schimburile cosmo-telurice, prin vortexurile, porţile și portalurile diverse și variate care se deschid peste tot pe Pământ. Acest aflux de energie duce la reactivarea rețelelor adormite (la fel și în Om, în sistemul său subtil, fluxurile de Lumină se echilibrează…)
Pământul intră în comuniune cu Lumile de Lumină, pregătindu-se pentru Sacrament....
Acest lucru se reflectă într-un anumit număr de mișcări în cadrul plăcilor tectonice, precum și al oceanelor și mărilor, contribuind la modificarea geofizică și biofizică totală a universului nostru de viață....
Au existat Porți pe Pământ, portaluri care au permis trecerea în alte Dimensiuni. Aceste Porți au fost active în anumite momente din istoria umanității, în timpul închiderii sale în matricea astrală.
Cele mai multe dintre aceste Porți sunt active sau inactive, în funcție de capacitatea lor de a primi Lumina și, mai ales, în funcție de un unghi de înclinare, prezent sau nu, care permite pătrunderea Luminii, retransmisă fie de Constelația Orion, fie de Pleiade, fie de Andromeda etc...
Şi cum axa de înclinație a Pământului se îndreaptă, acest lucru se poate observa cu Nordul magnetic care se îndreaptă spre Siberia... deoarece bascularea polilor este în curs...
Prin urmare, putem vedea și înțelege că pe măsură ce axa falsificată se îndreaptă, lumina oblică şi curbată își pierde din putere și că Lumina îndreptată sau încarcerată se eliberează prin multe porţi, coloane, vortexuri ce apar în plină zi...
Pătrunderea Luminii se va intensifica deoarece receptarea pământului cu Lumile Unității crește și se armonizează...
Gaia va deveni o Planetă de Lumină și de aceea tot ceea ce este densitate, scoarță terestră, manta, se va sparge, deoarece magnetosfera și alte învelișuri care ne-au permis să trăim o viață individuală 3D, tăiată de Sursă, se dizolvă....
Tot așa şi în Om mantia, haina sa (personalitatea) este dată la o parte și primită de Prezență...
Lumina a fost deviată prin cupola matricei și straturile izolatoare ale Pământului (subplanurile sau straturile fosile) și astfel asta a presupus o primire a Luminii care nu era aliniată cu Sursa și cu Lumile Unității...
Această redresare este perfect vizibilă prin procese de fuziuni elementale între forțele spirituale în prezență și asta un pic peste tot pe planetă în special cu Lumina Albastră interdimensională...care atestă fuziunea eterilor în care lumina falsificată este recondiționată pe Lumina Originală care se desfășoară pe măsură ce Sistemul Solar pliat pe el însuși se decurbează, și aceasta pentru a-și primi Dublul, sistemul Nemesis și pentru a permite Saltul Cuantic...
Ceea ce se întâmplă în acest moment, pentru ca toată lumea să vadă, este că întregul Sistem Solar se deplasează într-o poziție astronomică reală și, de asemenea, ARMONIOASĂ ... pentru a genera impactul lui Nibiru, care va modifica radiațiile de pe suprafața pământului și din ionosfera terestră....
Ceea ce este perfect vizibil în aceste vremuri pentru cei care privesc Cerul : Strălucirea Divină este în desfășurare... spectrul de strălucire al Soarelui se transformă, sacralizarea Cerului și a Pământului sunt perfect vizibile…prin Divin, prin strălucire, prin creșterea luminozităţii...
Nu soarele și-a schimbat culoarea, ci voalurile care au permis viața într-un corp de carbon (într-un microcosmos adaptat la această biologie) sunt în disoluție…
Timp de 320 000 de ani de închidere, au fost experimentaţi 6 Sori...
Când eram copil, Soarele era galben... se vede că voalurile sau învelișurile ne-au permis să experimentăm o viață în care spectrul Solar și Lumina au fost rarefiate...O viață de lumină și umbră și jocuri de lumină și umbră de diferite intensități...
Partea umană este non-lumina pentru că este născută din separare... este o emanație a Prezenței, un fragment din conștiința Eternității... un dublu... o hologramă...
Spiritul este un nivel de conștiință. Dacă există Spirit, există conștiință, adică manifestare, la un nivel sau altul.
Spiritul știe că este conectat la Marele Spirit…
Există portaluri organice și alți inumani care sunt fie fără suflet, fie fără Spirit, fie ambele.
Spiritul este Femininul Sacru. Esența noastră este feminină și, prin urmare, creativă…
Marele Spirit Sursa Divină UNA reunește toate Spiritele; este o hologramă: în fiecare Spirit se află totalitatea Marelui Spirit. Dar acest Spirit este o manifestare, invizibilă pe această lume, vizibilă în alte Lumi și în alte Dimensiuni.
Acest corp apare și dispare. Conștiința din el este dependentă de el pe durata experienței de viață.
Conștiința se regăsește în altă parte în momentul morții…
Libertatea conștiinței, libertatea diferitelor forme de manifestare, este de așa natură încât fiecare poate să-și creeze propriul univers și să genereze o lume identică cu cea inițială, ca și în multiplele sale ramificații.
Dar niciuna dintre aceste creații nu reprezintă adevărul : el este doar un punct al hologramei. Dar nici măcar totalitatea hologramei nu ar explica ceea ce Eşti.
Tu Ești dincolo de hologramă.
Conștiința Supremă ESTE Prezența İnfinită........🦋🙏💖🔥
Nu există un creator extern, a crede aceasta face parte din închiderea într-o formă și într-o lume a exteriorului care a falsificat zarurile...
Obiceiurile conștiinței închise într-o lume închisă și îngrăditoare, au dus în cele din urmă la conceperea unui creator extern, la venerarea unui Dumnezeu exterior, modelat, conceptualizat și gândit în funcție de credințe.
Toate acestea sunt baliverne…
În cele din urmă, crearea unui scop, a unei căi, este cea care creează iluzia realității... de unde și Abandonul... care ne permite să redescoperim Cine Suntem, adică Cel care se Creează pe sine însuşi...
🍀
Suntem din aceeași Esență comună Una și indivizibilă, celălalt suntem noi, și de aceea drumul de întoarcere trece prin celălalt…zâmbet...
Dacă îl judeci pe celălalt te judeci pe tine însuți, dacă îl respingi, te respingi pe tine însuți etc... și mai presus de toate închizi porțile Lumilor Unității...
În conștiința UNA, unificată, suntem UNUL...
Suntem un punct al hologramei care conține în el totalitatea hologramei.
Noi suntem o bijuterie...
Ca un diamant cu infinite fațete, fiecare fațetă este un punct de vedere, (o privire) un punct al Hologramei...
Holograma este alcătuită dintr-un ansamblu de puncte care reproduce, în sine, totalitatea tuturor celorlalte puncte prezente în hologramă...
Astfel, Universul este în noi, Ființele de Lumină nu sunt separate de noi, ele sunt în noi, totul este în noi, bobul de nisip, Soarele...firul de iarbă...
... Conștiința a fost proiectată…
Ajungem încet-încet la Grilul-Planetă, care este de fapt stadiul de realizare a Ceea Ce Suntem, adică Absolutul.
Abandonarea Sinelui poate fi tradusă printr-un sentiment de pierdere a reperelor, de pierdere a conștiinței, și este exact ceea ce este.
Conștiința corespunde, în diferitele sale aspecte, cu Eu, cu conștiinţa unei existențe (chiar dacă existența încetează).
İată ce ni se oferă astăzi: să redevenim Totul, adică să nu mai fim Nimic în cadrul acestei lumi pentru a se Abandona, în totalitate, la Ceea Ce Suntem, din toată Eternitatea.
Eliberarea constă în a ne face să ne amintim și să trăim Ceea Ce Suntem...
Eu sunt Totul, Eu sunt Nimicul, iar a deveni Nimic în această lume, este foarte important, este TOTUL... această lume plină de Zei de paie...
Sunt Totul, sunt Nimicul, sunt Nimic, sunt amândouă în același timp, fără a cădea complet într-unul sau altul, fiecare dintre cele două aspecte fiind parte din celălalt.
Da, Totul şi Nimicul provin din UNUL, cel în care se găsește Totul, Totul şi Nimicul fac parte din UNUL, el corespunde cu adevărat unuia dintre aspectele sale. Nu există nicio separare, există pur și simplu o conciliere a forțelor în prezenţă.
💖🦋
Philippe François
  

 
Director web luxdesign28.ro Alterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryClickLink.ro