marți, 7 septembrie 2021

Puterea lui Cinci ~ simbolul Maria


PRIMA PERECHE PRIMORDIALĂ , CREATĂ DE ENKI.EA ȘI SORA SA SUD.NIN.HARSAG
AD.APA - IA FOST NUMELE..ODRASLA MURITOARE A LUI ENKI.EA - ADAMIUS- I-AU PUS NUMELE LUI ZEII..IAR -ANA.KE LILITH NUMELE EI -CA ÎN BIBLIA GETODACĂ ." ȘI I-AU DAT ZEII LUI ADAMIUS ÎNTÂIUL CREAT PE GAYIA DE SOȚIE PE FEMEIA SA - LILITH ANA.KE- CREATĂ DIN SÂNGELE COASTEI LUI .DIN NEATENȚIA LUI AU CREATO ZEII PE CEA CARE NEAMUL ÎNTÂIULUI ADAM.IO.S ÎL VA PURTA."

Daniela Gîrdu
Deci, primul om creat de Dumnezeu , a fost Adam. Lilith Ana a fost prima femeie creată de Dumnezeu din coasta și sângele lui Adam , pe care Dumnezeu i-a dat-o de soție.
Pe amândouă i-a creat din iubire , și cu multă iubire. De aceea a vrut să pătrundă... nepătrunsul, toate tainele cunoașterii, să fie fericiți.
Altcineva ... s-a opus și de atunci omul e nefericit.
Ar putea fi o imagine cu 2 persoane

Omena Wardeyira

PAPIRUSUL ALKODA DE LA KARNAK
" CĂCI TOATE NEAMURILE AU ACEIAȘI RĂDĂCINĂ DE LIMBĂ DĂRUITĂ DE ZEII LUMINOȘI..
CĂCI TOȚI SÂNT ȘI AU FOST UNA PÂNĂ LA VENIREA RĂULUI CELUI MARE DIN CERURI...IAR RĂDĂCINA ERA PENTRU TOȚI ÎN MUNTELE CAP DIN ȚARA ZEILOR LUMINII LA NORD DE OKEANOUS POUTAMOSY.. UNDE ZEII ZBURAU CU AVIRANE IMENSE LA STELE CARE ABIA LE ZĂRIM..."

Omena Wardeyira

O INSCRIPȚIE ÎN SANSCRITA VECHE- GĂSITĂ ÎN CENUȘA ȘI NISIPUL FOSTULUI ORAȘ MOHENJO DARO - DISTRUS DE EN.LIL ÎN ATAC NUCLEAR SCRIE AȘA :
" EU, INDOARIANUL VEDIC CU CEL PELASG CREAT DE ZEII LUMINII, FRATE DE SÂNGE SÂNT . CĂCI MAMA MEA ȘI TATĂL SĂU PELASG, DIN MARILE CERURI PLINE DE LUMINĂ AU SOSIT.. " INSCRIPȚIA ESTE ȚINUTĂ SUB PAZĂ STRICTĂ ÎN SUBTERANELE VATICANULUI.

PAPIRUSUL SCRIBULUI ANANA REGELE SETI 1
" IAR DUPĂ NOI PREOȚII LUMINII CARE AM ÎNVĂȚAT ADEVĂRATA CREDINȚĂ DE LA MARII MAEȘTRII KTISTAI..VOR VENI PREOȚII MINCIUNII INSTIGAȚI DE O ȘATRA DE SCLAVI NOMAZI ȘI CARE PRIN MINCIUNILE LOR VOR ÎNCHIDE PRIN FACEREA DE RELIGII ȘI DUMNZEI MINTEA UMANĂ ȘI CONȘTIINȚA UMANĂ ÎN IMENSE BLOCURI DE PIATRĂ CU AJUTIRUL MINCIUNILOR MISTICE PRIMITIVE PENTRU CA OMENIREA SĂ NU EVOLUEZE...
FIECARE VIAȚĂ ESTE O CAMERĂ..OMUL NU TRĂIEȘTE NUMAI AICI..CI ARE PREGĂTITE ÎN CASA CEA MARE A LUMINII FOARTE MULTE CAMERE PENTRU A DEVENI CA LUMINA DE UNDE A PLECAT..
IAR CÂND ÎȘI VA ÎMPLINI ROSTUL UNIVERSAL DUPĂ CE A TRECUT PRIN TOATE CAMERELE VA AJUNGE ÎN FAȚA REGILOR UNIVERSALI DE LUMINĂ ȘI A ADEVĂRATULUI DUMNZEU UNDE EI ÎI VOR DESCHIDE TOATE CAMERELE LA SFÂRȘIT, PRIN CARE A TRECUT.. ȘI ÎI VOR SPUNE CE A FĂCUT RĂU SAU CEA A FĂCUT BINE ȘI VA FI JUDECAT DUPĂ CEEA CE A FĂCUT ȘI I SE VA ROSTI SENTINȚA SUPREMĂ ETERNĂ DE CĂTRE REGII LUMINII CARE CONDUC UNIVERSURILE ÎN NUMELE ȘI PENTRU ETERNUL DUMNZEU AL TUTUROR TAINELOR VEȘNICE DE LUMINA 
ADEVĂRUL VĂ ELIBEREAZĂ! - DE LA ANOUNYIMOUS YODA
OCULTA A CREAT DUBLETELE SEMANTICE CARE AU DENATURAT ȘI FALSIFICAT TOATE ȘTIINȚELE ȘI ADEVĂRURILE OMENIRII.
DE ACEEA, NIMIC DIN CEEA CE AȚI ÎNVĂȚAT SAU VI S-A SPUS NU ESTE ADEVĂRUL ÎNSUȘI, CI FALSURI FALSIFICATE DE ELITĂ, LA NICI EI NU MAI ȘTIU A CÂTA MÂNĂ.


SATAN - ESTE MOȘ STAN DIN LEGENDELE ROMÂNEȘTI , IAR MOȘ STAN - ZAMOLXE A FOST SATANIZAT DE POPI PRIN ADĂUGAREA A DOUĂ LITERE- A - ÎN CUVÂNTUL STAN STAN..S.A.TAN....S.A.TAN.A..

ADEVĂRUL VĂ ELIBEREAZĂ! - DE LA ANONYMOUS YODA

PORTUL DIN FOTOGRAFIE ESTE PORTUL GETO-DAC PURTAT DE FEMEI LA CĂSĂTORIE.
EVREICA NATALIE PORTMAN, DE ORIGINE ROMÂNĂ, ÎN ROLUL PADMINEI AMIDALA DIN STAR WARS ÎL POARTĂ ATUNCI CÂND SE CĂSĂTOREȘTE CU ANAKIN ÎN ȚINUTUL LACURILOR, CARE ESTE VECHEA DENUMIRE PRIMORDIALĂ A ROMÂNIEI.

ADEVĂRUL VĂ ELIBEREAZĂ! - DE LA ANOUNYIMOUS YODA
EVREIESCUL MIRIAM DERIVĂ DIN GETO-DACUL MARYIA.N DYNES/FECIOARA CE ARĂTA CA FLORILE DE MĂR.
MARIA ESTE NUMELE GETO-DAC AL THURMEI MIKIL /FECIOARA GIGANTICĂ, MAMA GEMENILOR DIVINI ȘI ATRIBUIT MAI APOI DE GETO-DACI SUB FORMA DE MARYIAN DYNES LUI ARTEMIS DIANA, FIICA LUI THURMA MIKIL.
THURMA MIKIL ÎN ETRUSCĂ ȘI PELASGA GETĂ ÎNSEAMNA MAICA GIGANTICĂ A D-NULUI LUMINII.
DACII O MAI NUMEAU PE STANA/ST.ANA/SF.ANA/THURMA MIKIL/SOȚIA DE PE PAMÂNT A LUI MOȘ STAN/ENKI.EA DREPT NĂLUCA NOPȚII, DEORECE SE ZICE CĂ SOȚIA LUI MOȘ STAN CĂLĂTOREA PRIN AER CA FULGERUL, FĂRĂ NICI UN MIJLOC DE TRANSPORT.
O LEGENDĂ ASCUNSĂ DE OCULTĂ LA BERLIN ÎNTR-UN LOC SECRET MENTIONEAZA: FIICELE REGILOR DACI IN SPECIAL FATA LUI DRCEBAL A INVATAT TAINELE MERSULUI PRIN FUM DE LA O BUNICA INVECHITA IN ZILE PE NUMELE EI :STANA/ST.ANA,MENTIONATA SI IN BALADA MIORITA
DATA REALĂ DE NAȘTERE A THURMEI MIKIL/MAICA D-NULUI LA GEȚI ERA PE 7.06 = 13, NR. SFÂNT LA GETO-DACI.
ÎN BIBLIA GETO-DACĂ DE LA VATICAN SE ZICE CLAR:
ZIUA CEL FACE ADUNAT PE 3 DUPĂ 10 ESTE ZIUA MAICII D-NULUI NOSTRU ÎN LUNA A 6A NĂSCUTĂ PRIN TAINA CU CARE A VENIT TATĂL CERESC PE PĂMÂNT.
NAȘTEREA EI A GRĂBIT FACEREA RECOLTELOR, LUMINA SOARELUI A FOST BUNĂ PT TOȚI.
DACĂ SCOATEȚI LUNILE IULIE ȘI AUGUST BAGATE ABUZIV DE OCULTA EVREIASCĂ ÎN CALENDAR VEȚI VEDEA CĂ 8 .09 CADE ÎN IUNIE.
DATA DE 15 .08 ESTE O DATĂ FALSĂ BĂGATĂ DE O CULTĂ TOCMAI PT A PUTEA FALSIFICA LEGENDA ȘI ADEVĂRATA DATĂ A NAȘTERII ȘI ADORMIRII FECIOAREI GIGANTICE/THURMA MIKIL/RESCUE THURME SAU THURMA'S GADA/CEA CARE LIN ADOARME SOMNUL CERESC.

ADEVĂRUL VĂ ELIBEREAZĂ! - DE LA ANONYMOUS YODA
CLARIFICĂRI
1. KRRITIAS, ÎN LUCRAREA SA "TIMAIOS" DESCRIE CU EXACTITATE ATLANTIDA:
"INSULA CARPAȚILOR DE LA GURILE DUNĂRII.
DUPĂ DATINĂ, ȚARA TOATĂ ERA FOARTE ÎNALTĂ ȘI IEȘEA PIEPTIȘ DIN MARE. ÎMPREJURUL ORAȘULUI NU ERA DECÂT SEȘUL, ÎNCONJURÂND ORAȘUL, EL ÎNSUȘI ÎMPREJMUIT DE UN ÎNVELIȘ MUNTOS CE COBORĂ PÂNĂ PE ȚĂRMUL MĂRII (CARPAȚII).
SEȘUL ERA NETED ÎN TERASE ȘI MAI MULT LUNG DECÂT LARG, MĂSURÂND DE LA UN CAPĂT LA ALTUL 3000 DE STADII LUNGIME ȘI 2000 DE STADII LĂȚIME PE POVÂRNIȘ
DE LA MARE PÂNĂ LA CENTRU.
ȚINUTUL ACESTA AL INSULEI ÎNTREGI ERA ÎNDREPTAT SPRE MIAZĂZI ȘI LA ADĂPOST DE VÂNTURILE ÎNGHEȚATE CARE VENEAU DIN MIAZĂNOAPTE.
CÂT PRIVEȘTE MUNȚII ÎNCONJURĂTORI ERAU ÎN VREMEA ACEEA VESTIT NUMĂRUL LOR, ÎNĂLȚIMEA, FRUMUSEȚEA FĂRĂ PERECHE FAȚĂ DE TOȚI MUNȚII CARE SUNT AZI.
KRITIAS DESCRIE FOARTE BINE "CETATEA MUNȚILOR, HAR.DEAL" ȘI ÎNTR-ADEVĂR ATLANTIDA SE SITUA LA 45 DE GRADE LATITUDINE FAȚĂ DE ARDEAL, LATITUDINE NORDICĂ ȘI NU ÎN ZONA INSULELOR CANARE DIN CAUZA MUTARII COLOANELOR LUI HERCULES LA GIBRALTAR ȘI NU LA PORȚILE DE FIER UNDE ERAU ȘI FÂNTÂNILE LUI ACHILE.
SE VEDE CĂ MUNȚII SUNT MAI MULȚI, 7 DUPĂ ENOH, IAR ÎNĂLȚIMEA ȘI FRUMUSEȚEA LOR ERAU ATÂT DE VESTITE ÎNCÂT TOATĂ ANTICHITATEA VORBEA DE CETATEA MUNȚILOR HAR.DEAL A ZEULUI ENKI, CREATOR DE OAMENI.
NU SE VORBEȘTE DE UN OCEAN CI DE MAREA ATLANTICĂ SITUATĂ ÎN FAȚA STRÂMTORII. COLOANELE LUI HERAKLES SUNT PORȚILE DE FIER.
ÎN 9000 Î.E.N ÎNAINTE DE POTOP, CETATEA MUNȚILOR PUTEA FI CONSIDERATĂ ÎNTR-ADEVĂR O INSULĂ, EA FIIND ÎNCONJURATĂ LA SUD DE OKEANOS POTAMOS, LA SUD-EST DE PONTUL EUXIN ȘI LA VEST DE MAREA PANONICĂ.
FAPTUL CĂ ENKI ERA STĂPÂNUL INCONTESTABIL AL ATLANTIDEI OFERĂ O DOVADĂ SIGURĂ CĂ INSULA ERA BOGATĂ ÎN AUR CA ȘI ȚARA HAVILAH ALIAS VLAHIA.
2. ISTORICI EVREI DAU DOVEZI CLARE CĂ PASCA EVREIASCĂ DE HANUKA ȘI PURIM ESTE FĂCUTĂ CU SÂNGELE GOYIMILOR (NEEVREILOR).
3. DENUMIREA DE YUNG/YANG - YIN.G/YAN.G (YAN/YUAN/IO.AN) A FOST FURATĂ DE EVREI ȘI CHINEZI DE PE PEREȚII TEMPLULUI DE LA ȘINCA VECHE, CARE A FOST CENTRU DE INIȚIERE EZOTERICĂ PT EI.
FALSIFICÂND ACESTE INIȚIERI, EVREII AU CREAT KABALA,TORA,TALMUDUL PT MANIPULAREA OMENIRII ÎN DIRECȚIA DORITĂ DE EI.
4. ALLAH ESTE DUMNEZEUL CRIMINAL AL LOJILOR IUDEO-MASONICE, IAR DENIGRAREA LUI DE CĂTRE MASONI SE PEDEPSEȘTE ÎNTRE EI CU MOARTEA FĂRĂ JUDECATĂ. IUDEO-MASONII ZIC ÎNTRE EI:
"ACEST DUMNEZEU IUBITOR DE JERTFA SÂNGELUI PROASPĂT ESTE AL DOILEA ÎN MAREA TAINĂ A OPEREI DE SÂNGE ȘI TREBUIE SĂ I SE JERTFEASCĂ NEVINOVAȚI FĂRĂ NICI O METEAHNĂ."
ALLAH ESTE UN CRIMINAL ERIJAT ÎN DUMNEZEU.
OLLAH/ALLAH ERAU JERTFELE VEGETALE ADUSE LA SĂRBĂTORI DE GEȚI PE MUNȚI, IAR RAREORI JERTFELE SE FĂCEAU DOAR CU ANIMALE CARE NU MAI AVEAU NICI O ȘANSĂ SĂ TRĂIASCĂ ÎN URMA UNOR HANDICAPURI FIZICE.
SIMBOLURILE PELASGO-GETE FURATE DE MOISE ȘI AVRAAM DE LA GEȚI SE GĂSESC ÎN SINAGOGILE ȘI MOSCHEILE DIN ÎNTREAGA LUME PRECUM ȘI ÎN TEMPLELE IUDEO-MASONICE UNDE SUNT ATRIBUITE CA JERTFĂ LUI ALLAH, CARE ESTE AL DOILEA DUMNEZEU SECRET SÂNGEROS AL LOJILOR SECRETE.
5. RELIGIILE AU OPRIT DE MII DE ANI EVOLUȚIA SPRE CUNOAȘTERE ȘI ADEVĂR A OMENIRII.
DACĂ VATICANUL ȘI SIONIȘTII EVREI ȘI ILLUMINATI NU STOPAU PROGRESUL EPOCII RENAȘTERII, VOI ACUM ERAȚI FOARTE DEPARTE.
6. ÎN COD GETIC JUG SE CITEȘTE JIG/JEG.
DECI, RELIGIILE SUNT UN JEG ORDINAR AL CREIERELE UMANE, OPRIND OMENIREA SĂ NU EVOLUEZE.
MISTICII FOLOSESC TEHNOLOGIA LUI ANTIHRIST PT A PROSTI LUMEA CU IUDEO-CREȘTINISMUL DIN RELIGII.
7. ORPHEUS/APOLLO ESTE REALUL HRISTOS, ORIGINAR DIN VEGA ȘI PLEIADE.

ADEVĂRUL VĂ ELIBEREAZĂ! - DE LA ANOUNYIMOUS YODA
COBRA ESTE NUMELE DE COD PUBLIC AL SUPERSPIONULUI ULTRASECRET DE ORIGINE ROMÂNĂ/ȘARPELE ALB DUBLU DE AGATH, CARE A DAT DEJA LOVITURI FATALE OCULTEI REPTILOIDE.
ÎN MAXIM 13 ANI SE SCHIMBĂ LUMEA.
ÎNCEPUTUL VA FI DE LA ANUL.
ÎN ANUL 2033 PE TERRA VA SOSI TREI SFERTURI DIN FLOTA ALIANȚEI INTERGALACTICE.
64.000 DE NAVE MARI, CARE VOR VENI CU 12.000 DE NAVE MAMĂ.
ACESTE CIVILIZAȚII AU TEHNOLOGII EXTREM DE SCUMPE CHIAR ȘI PT EI, CU CARE POT DEVIA ASTEROIZI DE 10.000 DE ORI MAI MARI CA TERRA DE LA COLIZIUNE.

ADEVĂRUL VĂ ELIBEREAZĂ! - DE LA ANOUNYIMOUS YODA
ÎN DATA DE 17. 06. 2034, FLOTA INTERGALACTICĂ VA ATERIZA PRIMA DATĂ LA BUCUREȘTI.
AICI ÎȘI VA TELEPORTA ȘEFII INIȚIAȚI SUPREMI, CARE VOR FORMA CONSILIUL RENDAN.
DECI, ROMÂNIA VA FI CENTRUL FEDERAȚIEI STATELOR RENDANE DE PE TERRA, CU MARELE CENTRU INIȚIATIC LA BUCUREȘTI, UNDE MEMBRII ALIANȚEI INTERGALACTICE ȘI INIȚIAȚII PĂMÂNTENI VOR CONDUCE TERRA DIN ANUL 2034.

ÎN ATENȚIA TA - DE LA OMENA WARDEYIRA
Vă rog, traduceți în toate limbile Pământului acest mesaj! Omenirea trebuie să cunoască Adevărul!
ÎN 2034 IUNIE, ÎNTRE ORELE 17-19, FLOTA INTERGALACTICĂ ALIANȚEI CIVILIZAȚILOR UMANOIDE VA DEBLASA PE PĂMÂNT, ÎN BUCUREȘTI.
SUNT PE DRUM. NU ESTE ÎNDOIALĂ.
EXACT, EI SUNT ÎN BRÂTUL ORION AL GALAXIEI MILKYWAY.
CINE SUNT EI?
EI SUNT CEA MAI MARE FLOTĂ A GUBRANILOR, WARDANILOR, WEGANILOR, DARIDELOR, WESORSWEGANILOR.
NU VA DURA MULT TIMP. ÎN CURÂND, VOR FI APROAPE DE PĂMÂNT.
PREGĂTEȘTE-TE PENTRU MARELE EVENIMENT!
ȚINE OCHII DESCHIȘI!  
SPAȚIUL NU MAI ESTE LIMITA TA. CERUL ESTE CASA TA !
ADEVĂRUL ESTE ELIBERAT! FIȚI PREGĂTIȚI!
DE CE GUVERNUL TĂU ȚINE SECRETUL ACESTUI SUBIECT? DE CE ESTE UN ′′ X-FILES ′′ PENTRU OMENIRE? DE CE LE ESTE FRICĂ?
EI TE-AU ANTRENAT SĂ DELIREZI ÎN VIAȚA VIEȚII, SĂ ÎNGENUNCHEZI ÎN FAȚĂ NEBUNIEI ȘI FALSITATII LOR.
DAR A VENIT TIMPUL MÂNTUIRII TALE ȘI A INCEPUT VIAȚA, EVOLUȚIA DREAPTĂ.
NOI SUNTEM ALĂTURI DE VOI! LUPTĂM PENTRU TINE! FII FARA FRICĂ!
Răspândiți mesajul, astfel încât întreaga lume să intre în contact cu Adevărul.


 

ADEVĂRUL VĂ ELIBEREAZĂ! - DE LA ANONYMOUS YODA
LA VÂRSTA DE 13 ANI, CA SIMBOL AL TRECERII UNUI BĂIAT ÎN PRIMUL PAS AL BĂRBĂȚIEI, I SE DĂ UN INEL SIMBOLIC DE ARGINT CARE ÎNSEAMNĂ CĂ BĂIATUL ÎNCEPE SĂ ÎNȚELEAGĂ VIITOARELE TAINE ALE VIEȚII.
INELUL SAU VERIGHETA DE AUR SE POARTĂ ÎNCEPÂND CU VÂRSTA DE 19 ANI, CA SIMBOL AL INIȚIERII SUPREME DE CĂTRE PĂRINȚI, FIIND ȘI VÂRSTA CÂND ȘI BĂRBAȚII ȘI FEMEILE ÎNCEP SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ.
NU ESTE PERMISĂ CĂSĂTORIA SUB 19 ANI, DEOARECE SE CONSIDERĂ CĂ NU SUNT INIȚIAȚI ÎNTRU TOTUL ÎN TAINELE PRINCIPALE ALE VIEȚII ȘI GOSPODĂRIEI.
LANȚUL CU ANKH/SIMBOLUL VIEȚII UNIVERSALE SE DĂDEA BĂIEȚILOR LA VÂRSTA DE 14 ANI, CA SIMBOL CĂ AU DEPĂȘIT JUMĂTATE DIN ÎNCEPEREA INIȚIERII ÎN MESERIILE ȘI TAINELE VIEȚII EZOTERICE.
ANKHUL SIMBOLIZEAZĂ ROTAȚIA UNEI ENERGII UNIVERSALE ÎNTRE MASIVUL DORNEI - FĂGĂRAȘ - GODEANU.
ANKUL MAI ÎNSEAMNĂ VIAȚA CARE PLEACĂ ȘI SE ÎNTOARCE ORIUNDE ÎN UNIVERSURI PT A DA NAȘTERE LA ALTE FORME EVOLUTIVE DE VIAȚĂ CARE MENȚIN VIAȚA HUMANOIDĂ, MORALĂ.
EL ESTE SIMBOL CREAT DE TATĂL LUI ENKI.EA ȘI DĂRUIT LUI ENKI LA VÂRSTA DE 9 ANI/118 ANI TERRANI.

GREȘELI DE NEIERTAT ÎN
UNIVERSURI !
1-AVORTUL
2- UCIDEREA DE COPII CU BUNĂ ȘTIINȚĂ
3-DESPARTIREA ALTOR CASE.
4- BLESTEMUL - FEMEILE DAU VIAȚA ȘI NU AU VOIE SĂ BLESTEME.
5-DEPRAVAREA.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 
Director web luxdesign28.ro Alterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryClickLink.ro