miercuri, 24 aprilie 2024

Puterea lui Cinci ~ scrieri vechi despre ADN imortal

    


Scrieri vechi despre  ADN imortal


Știai că ai ADN-ul umanității ? Știai că ai ADN nemuritoar?CÂMPUL DE ENERGIE SUBTILĂ AL ORGANISMULUI MODULEAZĂ PERMANENT INFORMAŢIA ADN, CARE ÎNSEAMNĂ INFORMAȚIE STRUCTURALĂ ȘI FUNCȚIONALĂ, ADICĂ UN FEL DE HARD ȘI SOFT AL MOLECULEI DE ADN.
Fiziologia fiinţei umane este comandată de centri energetici
Vă aduceţi aminte din postulatele Gariaev că nivelul de comandă în organism este cel energetic. Acțiunea somatică este precedată de o comandă energetică. Există o multitudine de centri de control, de importanţă diferită.
Fiecare chakră este în relaţie directă cu o glandă endocrină din punct de vedere anatomic, energetic şi fiziologic. Structura energetică a ființei umane este însă cu mult mai complicată, reglajul fiinţei (acordul fin) fiind realizat de mult mai mulţi centri energetici.
Racordul corpului spiritual cu cel somatic se află într-o dinamică continuă, numită de noi homeostazie care nu este altceva decât menţinerea informaţiei ADN la parametri standard.
Atunci când ne referim în general la chakre, ne gândim la ȘAPTE CHAKRE PRINCIPALE situate pe linia energetică centrală a organismului, tradusă în cele două meridiane principale Ren-Mai și Du-Mai, ce pot fi considerate ca un singur canal energetic.
La o analiză atentă a centrilor energetici, se pot pune în evidență 21 de chakre secundare răspândite în ființa somato-energetică, fiind în legătură directă cu organe sau articulații importante.
La o analiză și mai atentă, vom descoperi 86 de centri energetici de ordinul trei – chakre terțiare răspândite astfel: 16 dintre ele pe canalul energetic central (cele două meridiane principale Ren-Mai și Du-Mai sau Purușa din textele indiene), iar 70 dintre ele situate pe canalele energetice laterale.
În sfârșit, la o analiză și mai atentă putem pune în evidență chakrele de ordinul patru sau punctele de acupunctură, care sunt porți somatoenergetice, fiind proiectate la nivelul pielii. Acestea sunt în număr de peste 670 pentru cele mai multe dintre rasele umane.
Rețineți toate aceste structuri energetice și numărul lor pentru că este important în analizele următoare din carte.
Scheletul de bază al corpului energetic este reprezentat de 14 meridiane energetice principale. Acest lucru este sugerat cu putere de denumirea lor în chineză: Jing Zheng (Zheng = cel mai important, care guvernează, principalul). De-a lungul lor sunt înșirate punctele de acupunctură.
Fiecare meridian principal are traiect longitudinal şi câte două segmente: cel superficial şi cel profund. Segmentul superficial, de suprafaţă, periferic conţine punctele de acupunctură, veritabili centri energetici de control şi comandă ai fiinţei umane. Prin segmentul intern sau profund, fiecare meridian vine în contact cu un organele interne şi cu alte structuri somatice.
Dintre cele paisprezece meridiane, douăsprezece sunt pereche-situate bilateral de-a lungul corpului şi membrelor, iar două dintre acestea fiind situate pe linia care împarte corpul în două jumătăţi atât anterior cât şi posterior (meridianele Ren Mai şi Du Mai).
Cele 12 meridiane laterale reprezintă în Zohar coloanele energetice laterale Chesed și Gvurav, iar în Cartea egipteană a morților sunt metaforizate în zeițele Isis și Neftis sau cele două structuri energetice Ka.
Cele două meridiane centrale Ren Mai şi Du Mai reprezintă în Zohar coloana energetică centrală Tiferet, iar în Cartea egipteană a morților sunt metaforizate în zeul Amon sau în structura energetică Khu.
Cele trei coloane energetice sunt reprezentate în scrierile indiene prin „literele energetice”: A, U, M.
Racordul dintre corpul fizic şi fiinţa energetică este extrem de intim, ADN-ul material şi „oglinda” lui – ADN-ul energetic informaţional, se întrepătrund în fiinţa energetică om.
De-a lungul meridianelor principale sunt înşirate punctele de acupunctură, veritabile porţi somato-energetice, în număr (oficial) de 361 (309 X 2 + 52). Dintre acestea 52 de puncte sunt situate median pe cele două meridiane centrale, care realizează împreună un veritabil canal central de energie, iar restul de 309 puncte au locaţie dublă bilaterală stânga-dreapta.
De fapt în total de-a lungul meridianelor vor fi 309 X 2 + 52 = 618 + 52 = 670 de puncte.
În afara scheletului energetic de bază mai sus descris, echipamentul energetic este completat de cele 8 meridianele extraordinare, ce realizează derivaţii, conexiuni între meridianele principale şi organele interne, ţesuturi, de meridianele musculo – tendinoase, de punctele de acupunctură extrameridiane în număr de 36 (48 după alte şcoli) şi de alte structuri energetice secundare în al căror amănunt nu intru.
Textele indiene afirmă că din coloana energetică centrală, adică din structura Purusha, cel cu 16 părți, adică 16 chakre de ordinul trei, pornesc 72000 de canale energetice / nadis-uri care integrează informația ființei umane.
Pentru lucrarea de faţă are o importanţă mai mică descrierea meridianelor. Ceea ce trebuie înțeles este complexitatea extraordinară a sistemului informaţional energetic al fiinţei umane.
Tot procesul de metamorfozare a sufletului în biocomputerele genetice de tip Pomul Vieții se bazează pe acțiuni directe asupra celor 70 de chakre energetice terțiare situate pe structurile energetice laterale ale ființei umane și pe cele 16 chakre de ordinul trei situate pe coloana centrală!
Poate că de aceea, consider că cea mai frumoasă descriere a echipamentului energetic al ființei umane aparține Zoharului:
103. Din acest spirit, ZECHUT, radiază şaptezeci de lumini. Toate acestea sclipesc simultan, strălucind în cercuri, fără să se răspândească afară ca să STRĂLUCEASCĂ DESCENDENT ca alte lumini. ACESTE lumini se agaţă una de cealaltă şi strălucesc fiecare în fiecare celelalte, deoarece ele au o FAMILIARITATE de formă. FIECARE DINTRE ELE STRĂLUCEȘTE ÎN INTERIORUL CELEILALTE, DEOARECE ELE SE AMESTECĂ PENTRU A STRĂLUCI CA UNA SINGURĂ. ELE SE AGAŢĂ UNA DE CEALALTĂ DEOARECE AU NEVOIE RECIPROC UNA DE CEALALTĂ CA SĂ STRĂLUCEASCĂ. DACĂ UNA DINTRE ELE LIPSEŞTE, NICI UNA NU POATE SĂ STRĂLUCEASCĂ. Toate meritele lumii sunt în fața acestor lumini. ACEST LUCRU ÎNSEAMNĂ CĂ PRIN LUMINA LOR, ESTE VĂZUT MODUL ÎN CARE GREŞELILE LUMII SUNT TRANSFORMATE ÎN MERITE. Din totalitatea celor ŞAPTEZECI DE LUMINI, două lumini emanate, sunt considerate ca fiind una şi stau întotdeauna în faţa lor.
Zohar Vol. 2 Beresheet B -103.
Cele 70 de lumini reprezintă coloanele energetice laterale, iar coloana energetică centrală este reprezentată de cele două lunimi, care pot fi considerate ca una, adică meridianele energetice centrale Vas Concepție și Vas Guvernor… ce bine sunt denumite!
Iată acum o scurtă trecere in revistă a modului în care este prezentată ființa energetică om în alte texte decât cele egiptene!
FIINȚA ENERGETICĂ OM DESCRISĂ IN ALTE TEXTE ANTICE
Toate textele antice implantate de zei, indiferent de zona geografică din care provin abordează ființa umană într-un mod complex, subliniind caracterul energetico-material al acesteia. Textele antice sunt unitare, folosind metafore echivalente, pentru că programele zeilor sunt similare. Programele de inginerie genetică ale zeilor au fost conduse după aceleași principii. Tehnicile de reproducere ale zeilor conducători de programe de inginerie genetică (PIG) sunt mult asemănătoare între ele; prin urmare și computerele genetice ale zeilor folosesc aceleași principii, diferențele dintre ele fiind minime. Încă de acum, de la început de drum în această carte, afirm faptul că atât textul aramaic principal – Zoharul, cât și informația papirusurilor egiptene în totalitatea ei, cât și informația Upanișadelor sau a Vedelor, ei, bine, toate aceste texte descriu într-o modalitate holografică computerul genetic al zeilor respectivi. Acesta este necesar reproducerii tehnice a supercivilizațiilor creatoare de programe de inginerie genetică și creării raselor umane corespunzătoare cu care sunt în tandem genetic. Odată decriptat numai unul dintre aceste computere, este relativ ușor de translatat informația pentru a construi modelele de bază ale celorlalte computere genetice. Această carte ia drept metodă de descifrare modelul prezentat de papirusuri. Apoi, citind Upanișadele sau textele aramaice este relativ ușor de recunoscut „personajele” zeiești și de plasat corect aceste „personaje” în ierarhia computerului genetic respectiv.
Ca să simplific,
1. Toate aceste texte prezintă în holografie comună anatomia energetico-materială a ființei umane.
2. Toate aceste texte afirmă faptul că sufletul uman provenit din PIG este compatibil cu computerul genetic al zeilor creatori ai PIG respectiv și cu standardul genetic al respectivilor „zei”.
3. Sufletul poate fi analizat din punct de vedere al structurii genetice și urmează un traseu bine stabilit de metamorfozare din suflet uman în suflet cu caractere genetice extraterestre.
4. În cele 4 secțiuni ale computerului genetic, oricare ar fi el, aceste suflete vor avea anumite structuri genetice standard, ca și anumite dimensiuni relatate la stadii diferite de organogeneză. Toate aceste aspecte vor fi clarificate pe parcursul lucrării.
5. Ideea generală este aceea că sufletul oamenilor ce au trăit în PIG are o structură genetică de bază compatibilă cu genetica extraterestră. Comparația cu care ne întâlnim atât în textele aramaice cât și în cele indiene este aceea că omul are mai multe „haine”-„învelișuri” care trebuie nu numai date jos, dar trebuie chiar schimbate, înlocuite, din aproape in aproape, până la îndeplinirea obiectivului, respectiv îmbrăcarea strict a „hainei” extraterestre.
6. Obiectivul final al procesului tehnologic din computerul genetic (CG) este atingerea stadiului de suflet redus la o singură celulă energetică cu valoare de celulă zigot, ce deține tot programul de organogeneză al unei ființe extraterestre și din care evident, va fi materializată o ființă extraterestră.
7. Ca o concluzie, sufletul uman provenit din PIG indian spre exemplu, are în el acea scânteie numită Sine Suprem care ia diverse forme de structuri - stadii de tip „ Brahman” până la vârful computerului genetic unde această structură devine „Cel Nedezvoltat”, adică o singură celulă! Prin comparație, în textul aramaic sufletul uman provenit din PIG trece prin stadiile intermediare Nefesh, Ruach, Neshamah, pentru a fi apoi condensat în organogeneză inversă în Chayah și în final redus organogenetic la o singură celulă numită Yechidah, echivalentul ”Celui Măreț” indian sau a zeului ATUM în papirusuri. În ebraică Yechidah înseamnă „o unitate”, adică practic, o singură celulă care descrie standardul genetic extraterestru!
Iată și o exemplificare a ultimei afirmații oglindită în textul aramaic:
Din Zohar, Volumul 11, Trumah:
284. Sufletul omului este denumit prin trei nume, care sunt Nefesh, Ruach și Neshamah. Toate sunt combinate între ele, iar puterea lor se găsește în trei locuri (distincte). Nefesh este prezent în mormânt până când corpul se descompune în praf, așa că se rostogolește în această lume (în computerul genetic n.a.)pentru a fi printre cei vii și pentru a fi familiarizat cu durerea lor. În acele momente grele, el imploră milă pentru ei.
285. Ruach este denumirea celui care intră în grădina terestră a Edenului (adică în Grădina Eden de jos - Malchut – secțiunea a doua a computerului genetic) și este modelat acolo sub forma trupului din această lume, într-o haină pe care o îmbracă acolo. Ea experimentează aceste plăceri și delicii care sunt în strălucirea Grădinii Edenului. Și urcă mai sus, LA GĂDINA SUPERIOARĂ A EDENULUI, în Shabat (adică urcă spre secțiunea a treia a computerului genetic numită Binah) și începutul lunilor noi și al Sărbătorilor, și se bucură acolo și se întoarce la locul său (adică în Lumea fără de sfârșit sau Ein Sof, respectiv în ultima secțiune, a patra, situată la vârful computerului genetic). De aceea, este scris: „Și duhul (evr. Ruach) se întoarce la Elohim care l-a dat”. …
286. Neșhamah se urcă imediat la locul său, în acel loc de unde a ieșit, și anume LA MALCHUT, DIN CARE SE NAȘTE NESHAMAH. Pentru acesta luminează candela, CARE ESTE MALCHUT, ca să lumineze deasupra. PENTRU CĂ SUFLETELE CELOR DREPȚI SE RIDICĂ PRIN APELE MAYIN NUKVIN (APE FEMININE) CĂTRE ZEIR ANPIN ȘI MALCHUT, EI DEVENIND PERECHE PRIN ELE. Acesta (Neshamah) nu coboară niciodată mai jos. În aceasta este inclus oricine este inclus, și anume MALCHUT, din toate părțile de sus și de jos, pentru că MALCHUT conține (cuprinde) SUFLETELE CELOR DREPȚI. Până când NESHAMAH se înalță și devine atașat de Tron, CARE ESTE LUMEA BRIYAH, Ruach nu este încoronat în grădina terestră a Edenului și Nefesh nu se așează în locul său. De îndată ce NESHAMAH se înălță, cu toții se pot odihni, CĂCI VOR AJUNGE LA LOCUL LOR.
Oau! Ce sinteză extraordinară a drumului parcurs de suflet în computerul genetic al zeilor evreior!
În versul 284 se precizează denumirea de Nefesh și anumea cea a sufletului eliberat după așa zisa prima moarte, cea a corpului fizic. Acesta este captat, trecut mai întâi prin treptele superioare ale Iadului sau ale secțiunii Ghehenom a computerului genetic, după care va fi prelucrat în spiralele din Malchut. Am prezentat în postări anterioare schema computerului genetic, oricare ar fi el!
În Malchut acest suflet Nefesh va prelua genetica primelor cinci spirale cu genetică intermediară, de legătură, între genetica umană și cea extraterestră. Metamorfozarea constă într-un process DUREROS de modificare progresivă a chakrelor de ordin trei, din aproape în aproape, până la atingerea geneticii extraterestre pe spirala a șasea din Malchut. Pe această a șasea spirală din Malchut sunt imprimate caracterele genetice ale ființelor extraterestre. Genetica sufletului va conțione genetica umană, la care se adaugă genetica celor cinci spirale intermediare, la care se adaugă genetica extraterestră. Cu acest bagaj genetic sufletul ascensionează la Shabat pe a șaptea treaptă direct în … „judecata de apoi”, în care sufletul suferă primul control genetic. După acest control genetic este ridicat la gradul de RUACH.
Primele șase spirale din Malchut formează TRONUL computerului genetic, in care metamorfozarea se face prin acțiunea „apelor” MAYIN NUKVIN în spațiul denumit generic NUKVA. Aceste spirale inferioare reprezintă lumea inferioară BRIYAH sau Grădina Eden de Jos sau inferioară. Neshamah nu poate coborî niciodată aici, căci reprezintă stadiul următor al lui Ruach. Procesele tehnologice de pe treapta a șaptea a computerului genetic sunt extrem de importante. O parte din genetica hibridă a lui RUACH va fi înlăturată tot pe spirala a șaptea din Malchut, care este o spirală de joncțiune cu următoarea secțiune a computerului genetic. Tot aici va avea loc unul dintre cele mai importante procese tehnologice și anume reducerea la jumătate a numărului de cromozoni ai viitoarei ființe extraterestre. Ființele extraterestre au celule haploide, cu un singur set de 23 de cromozomi. Numai după ce această acțiune este încheiată RUACH devine NESHAMAH și va ascensiona în secțiunea BINAH (Grădina Superioară Eden). Urmează procesul de condensare în organogeneză inversă, trecerea succesivă în stadiile de Chayah, Arich Anpin și în sfârșit, YECHIDAH. Acest ultim stadiu reprezintă celula energetică zigot și totodată standardul genetic al ființelor extraterestre.
Nu dezvolt mai mult aceste idei…vor veni cu următoarea carte, dacă voi mai publica… Oricum, „Programul Terra în Egiptul Antic – Computerul genetic al Zeilor” reprezintă calea spre decriptare a oricăror alte texte antice: aramaice, indiene, tibetane, sumeriene, mayașe…
Vă asigur că dacă veți citi această carte și veți relua apoi aceste versete, le veți înțelege în totalitatea detaliilor. Zoharul este extrem de metaforizat, dar cu siguranță se poate face o ordine și o structurare clară a tuturor simbolurilor și metaforelor inteligent combinate în textul … extraterestru.
Iată un exemplu al modului in care sunt prezentate „învelișurile” sufletului în drumul spre metamorfozate și condensare a informației ADN-EI. Acest drum este prezentat în versetele de mai jos invers, de la vârful spre baza computerului genetic.
Din Zohar, Volumul 1 – Beresheet A
104. Regele Solomon a pătruns în adâncul SECRETULUI nucii, după cum este scris:
„M-am pogorât în grădina nucilor”. A apucat coaja (Klipah) al nucii și s-a uitat la toate straturile ei. …
105. ACEST VERSET ÎNSEAMNA, de asemenea, că demonii bărbați și femei se nasc din plăcerea de care se bucură ființele umane în timpul somnului de noapte. Era necesar ca Sfântul, binecuvântat să fie El, să creeze și să furnizeze lumea cu totul, INCLUSIVUL KLIPOT, astfel încât totul să poată fi COMPARAT CU NUCĂ. Așa cum partea interioară a nucii este înconjurată de multe straturi de coji, PĂRȚILE INTERIOARE ALE tuturor lumilor sunt în mod similar înconjurate de MULTE STRATURI sus și dedesubt ÎN LUMIILE SUPERNALE ȘI ÎN ACEASTA LUME, AȘA cum se va explica.
106. De la începutul secretului punctului suprem – CARE ESTE ARICH ANPIN – până la sfârșitul tuturor gradelor, toate sunt împletite, astfel încât fiecare este un Klipah pentru celălalt. UN KLIPAH ESTE CA UN ACOPERĂMÂNT SAU UN STRAT EXTERIOR, TOT AȘA CUM COAJA ESTE O ACOPERIMENTE PENTRU UN FRUCT.
107. Punctul primordial - CARE ESTE ARICH ANPIN - este lumina interioară, a cărei puritate, transluciditate și curățenie sunt dincolo de înțelegere. Când expansiunea se extinde dincolo de ARICH ANPIN, CARE ESTE PUNCT, această expansiune a acelui punct devine un templu cu scopul de a acoperi acel punct. Lumina acestui punct este de neînțeles din cauza purității sale mari. ETC
Urmează descrierea expansiunii structurilor computerului genetic, în care fiecare unitate este învelită într-o alta mai dezvoltată într-o organogeneză, ciudată și controlată. Nu intru aici în amănunte.
Textele indiene abundă și ele în explicații la fel de nesistematizatre, sarcina noastră fiind aceea de a sintetiza structurat informația ce se întinde de-a lungul multitudinii de texte sanscrite. Nu este ușor dacă nu aveți un model a ceea ce aceste texte vor să descrie. Această carte însă vă oferă tocmai un astfel de model coerent. Deocamdată, aici dau doar câteva exemple de abordare a ființei energetico-materiale umane.
Iată probabil una dintre cele mai clare descrieri ale ființei de materie și energie din noi:
1. Există două forme de Brahman, cel material și cel imaterialul, cel muritor și cel nemuritor, cel solid și cel fluid, sat (ființă somatică) și tya (acela, adică cel adevărat).
2. Totul, cu excepția aerului și a cerului, este material, este muritor, este solid, este definit. Esența a ceea ce este material, care este muritor, care este solid, ceea ce este definit este soarele care strălucește, pentru că el este esența sat (a ceea ce este definit).
3. Dar aerul și cerul sunt imateriale, sunt nemuritoare, sunt fluide, sunt nedefinite. Esența a ceea ce este imaterial, a ceea ce este nemuritor, a ceea ce este fluid, a ceea ce este nedefinit este persoana de pe discul soarelui, pentru că el este esența tyad (a ceea ce nu este definit). Atât deocamdată în ceea ce privește Devas.
4. Acum cu privire la trup. Totul, cu excepția respirației și a eterului din corp, este material, este muritor, este solid, este definit. Esența a ceea ce este material, care este muritor, care este solid, care este definit este Ochiul, pentru că este esența lui sat (a ceea ce este definit).
5. Dar respirația și eterul din corp sunt imateriale, sunt nemuritoare, sunt fluide, sunt nedefinite. Esența a ceea ce este imaterial, a ceea ce este nemuritor, a ceea ce este fluid, a ceea ce este nedefinit este persoana din ochiul cel drept (cel adevărat, cel corect - n.tr.), pentru că el este esența tyad (a ceea ce nu este definit).
6. Și care este aspectul acelei persoane? Ca o haină de culoarea șofranului, ca lâna albă, ca flacăra focului, ca lotusul alb, ca fulgerul aprins. Cine știe aceasta, slava sa este ca un fulger aprins.
Brihadâranyaka Upanishad Al doilea Adhyâya - Al treilea Brâhmana.
Frumoase și interesante definiții ale dublei ființe din noi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 
Director web luxdesign28.ro Alterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryClickLink.ro