duminică, 7 februarie 2016

Noul Pamant se naste prin UMANI MULTIDIMENSIONALI


NAȘTEREA NOULUI PĂMÂNT

Mesaj de la Arcturieni.

(30 ianuarie 2016; channeler Susanne Lie)

Noi, Arccturienii, dorim să vă împărtășim că pe măsură ce v-ați apropiat de anul 2015 cât și de-a lungul acelui an, v-ați pregătit în mod mult mai serios și mai aplicat în vederea îndeplinirii misiunii cu care ați venit pe Pământ. După cum știți, și vi s-a amintit în repetate rânduri, principala voastră misiune în această viață este de a ajuta la însănătoșirea și transmutarea Gaiei într-o dimensiune superioară. Sigur, și voi aveți nevoie de această înălțare dar, concomitent, trebuie să vă edificați Noul Pământ, casa voastră din viitor.
Pentru a vă îndeplini cel mai bine această misiune, voi trebuie să procedați la inițierea și desfășurarea procesului de calibrare a chakrelor, centri voștri de forță. Pregătirea chakrelor înseamnă activarea și extinderea lor, care va conduce la obținerea unor noi abilități, pătrunderea mai profundă în noi realități, astfel încât să vă pregătiți ființa pentru a accesa dimensiunile superioare a cincia și a șasea (pentru unii, chiar mai mult).  Deocamdată, trebuie să avansați mai profund în cunoașterea și stăpânirea dimensiunii de tranziție 4D.
Sarcina prioritară în această perioadă este să eliberați orice fel de atașament care grevează asupra înaintării și purificării ființei voastre.
Aceasta înseamnă că trebuie să lucrați în așa fel încât să nu mai acordați prioritate ego-ului vostru uman, care v-a controlat mereu de-a lungul trecerii voastre prin dimensiunea inferioară, 3D. Veți ști că ați îndeplinit această cerință atunci când veți începe să vă amintiți cine sunteți voi cu adevărat și de ce v-ați hotărât (sau ați acceptat) cândva să vă încarnați pe Pământ. Un asemenea pas făcut vă va edifica perfect asupra a ceea ce înseamnă eternul moment de ACUM.
Desprinderea de ego-ul vostru uman trebuie să aibă loc cu conștiința faptului că, de a-lungul multelor voastre reîncarnări, pe Pământ sau pe alte planete existente în 3D, acest ego, care astăzi nu vă mai folosește, v-a servit și v-a pregătit, așa cum a știut el s-o facă mai bine, ca produs al unei dimensiuni inferioare, un produs perisabil și care dispare odată cu corpul vostru fizic. Pentru tot ceea ce a făcut pentru ființa voastră, mulțumiți-i și apoi, eliberați-l
Cum să vă puteți elibera de atașamente, în general, și de atașamentul pentru ego-ul vostru, în special? Există o soluție puternică și infailibilă la care puteți și trebuie să apelați: IUBIREA FĂRĂ CONDIȚII, IUBIREA NECONDIȚIONATĂ. Ne referim în primul rând la iubirea față de voi înșivă, și apoi la cea pentru orice produs al creației divine.
Ego-ul v-a învățat să fiți aroganți, îngâmfați, plini de voi și gata să vă supraestimați posibilitățile. Numai că acel mod de iubire se cheamă „narcisism” și de el trebuie să vă feriți.
Pe de altă parte, ego-ul v-a învățat să țineți capul plecat pentru ca „ să vă fie bine”, chiar dacă aceasta se făcea cu lipsă de demnitate.
Ego-ul v-a învățat să vă apostrofați și să vă „autoflagelați” pentru că nu ați făcut atât de bine cât voiați voi, sau cei care aveau așteptări de la voi.
Mulți ați trecut prin unele dintre aceste situații sau prin toate. Cu ce v-ați ales după toate aceste experiențe? Cu multă frustrare, multă nemulțumire pentru ceea ce ați făcut și pentru ceea ce sunteți ca ființă. Nemulțumirile sunt energii care nu ajută evoluției.
Care este cea mai corectă atitudine, în asemenea situații? Să le constatați, să fiți conștienți de ele și să vă propuneți ca data viitoare să „vă iasă mai bine”. Dar asta, fără autopedepsire, autoblamare ci, dimpotrivă, cu iubire și înțelegere față de voi înșivă. Singura atitudine utilă și productivă este să vă iertați pe voi înșivă, fără a considera, însă, că asta vă dă dreptul să persistați cu nonșalanță în asemenea insuccese.
Nu uitați că voi sunteți un „produs perfectibil”, o ființă evolutivă. De asta ați fost trimiși să populați lumile universului. Perfecționarea voastră atrage după sine perfecționarea sistemelor unde există sau se înființează viață.
Pe de altă parte, sufletul vostru are origine, proveniență, multidimensională, și el este foarte aproape de tot ceea ce întreprindeți, cu o condiție: să-l consultați și să fiți atenți la ceea ce vă șoptește el. Întipăriți-vă în minte că scopul existenței voastre acum și aici, pe Pământ, este să ajutați la evoluția voastră și a planetei, care are implicații favorabile asupra universului.
 
Cum poți, tu, o persoană obișnuită, să ajuți la edificarea și la stabilizarea Noului Pământ? Vom răspunde cu bucurie la această întrebare.
Voi veți ajuta la nașterea Noului Pământ, prin conectarea sinelui vostru tridimensional la Sinele vostru Multidimensional. În momentul în care sufletul vostru se contopește cu Sinele vostru Interior (Superior), ego-ul vostru uman dispare. O asemenea ființă care capătă caracteristicile ființelor multidimensionale, se va oferi însă cu bucurie să condenseze imensa conștiință universală într-un „mic vas de lut”.
De ce ați face așa ceva? De ce ați alege, pentru o perioadă, să reveniți pe Pământ din 5D, unde aveți tot dreptul să rămâneți? De ce mulți dintre voi veți alege ca în loc să navigați pe imensa navă de conștiință ridicată, să locuiți într-un mic vas, care ar putea conține numai cele mai joase frecvențe din adevărata voastră conștiință magnifică? Și, pe deasupra, această misiune va prezenta un anumit grad de dificultate (Nota C.M.: în sensul că ființele venite din dimensiuni înalte în unele cu joasă vibrație, pot rămâne prizoniere în dimensiunea joasă, ca urmare a uitării parțiale a provenienței și capacităților lor, asta însemnând că vor fi nevoite să-și reia evoluția de la acel nivel coborât). Și totuși, este de presupus că mulți veți alege această soluție. 
O dovadă concretă este faptul că mulți dintre voluntarii noștri au avut multe încarnări pe Gaia, ei revenind acolo deși plecaseră, și ar fi putut reveni în dimensiunea superioară de unde plecaseră. Motivația revenirii unor suflete evoluate pe Pământul actual are mai multe aspecte. Printre acestea ar putea fi reținute următoarele: 
-) dorința de a ajuta suflete dragi rămase pe vechiul Pământ, să se trezească și să evolueze, 
-) hotărârea unor suflete de a-și completa cunoașterea cu o anume experiență, 
-) un înalt grad de iubire care să le asigure, un important bonus în evoluția lor generală etc. 
De la un anume înalt nivel de conștiință, sufletul înțelege cât de importante sunt nu numai victoriile dar și eșecurile, și le acceptă. 
Există o dorință nestăvilită a sufletelor de a se avânta în efectuarea celor mai dificile experiențe. Poate că la nivelul actual, vă este greu să acceptați asemenea voluntariate, dar ele au rostul și importanța lor, din moment ce atât de multe suflete extrem de evoluate aleg experiența în trup pe Pământ.
Voi, dragii noștri curajoși, v-ați oferit să descindeți într-o viață care vă oferă puține satisfacții, căci ați ales să veniți pe o planetă aflată în plină criză. Ați venit cu inimile deschise, cu mult curaj și dăruire pentru o cauză pe care mulți ar considera-o că nu este a voastră. Și totuși, voi ați știut că TOTUL UNA ESTE. Și datorită vouă, iubita și chinuita Gaia se vindecă. Când Gaia se va vindeca complect, Pământul, corpul ei material, va fi, de asemenea, vindecat. Și toate acestea se obțin numai prin iubire necondiționată.
Dragi voluntari, angajați în vindecarea Pământului, voi știți că nu întâmplător anul 2016 a fost decretat ANUL IUBIRII NECONDIȚIONATE. 
Perioada aceasta care a început vă va ridica în conștiință pe toți care ați ales să evoluați. Vă veți înscrie pe o nouă octavă, superioară, a evoluției umane și planetare. 

SURSA: http://suzanneliephd.blogspot.com   
Multumim pt Traducere Const. Mihăilescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 
Director web luxdesign28.ro Alterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryClickLink.ro